2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: (2)'Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2019 yılında 4 bin 521 kişiye muhtaç aylığı bağlanmış, 20 bin 315 aileye gıda yardımı yapılmış, 15 bin öğrenciye burs verilmiştir'- '2019 yılında 256 özel tiyatroya toplam 6 milyon 102 bin TL destek sağladık' - 'Türkiye, 'Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kaydettirdiği 17 kültürel değer ile 178 ülke arasında

14.11.2019 14:03:00
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2019 yılında 4 bin 521 kişiye muhtaç aylığı bağlandığını, 20 bin 315 aileye gıda yardımı yapıldığını, 15 bin öğrenciye de burs verildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Ersoy, Bakanlık olarak müzik-sahne sanatları alanında 28 senfoni ve müzik topluluğunda 1135 sanatçı, görsel sanatlar alanında ise 3 resim heykel müzesi ile hizmet verdiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, kültür ve sanatı turizmle buluşturmak istediklerini ve yabancı ziyaretçilere etkinliklerle ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Etkinliklerin gerçekleştiği bölgelerde esnafımızın da kazanç sağlamasını hedefliyoruz. Bu bağlamda, restore ettiğimiz Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Konser Alanı, Bodrum Antik Tiyatrosu, İzmir Çeşme Açık Hava Tiyatrosu ve Antalya EXPO Performans Alanı'nda, haziran-eylül aylarını kapsayan dönemde 19 etkinlik ve konser gerçekleştirdik." dedi.

- Özel tiyatrolara destek

Bakanlığın özel tiyatrolara olan desteği hakkında bilgi veren Ersoy, 2019 yılında 256 özel tiyatroya toplam 6 milyon 102 bin lira destek sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin UNESCO nezdinde yürüttüğü çalışmalarla ''Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri''ne kaydettirdiği 17 kültürel değer ile 178 ülke arasında ilk 5 içinde yer aldığının altını çizen Mehmet Nuri Ersoy, "Aralık ayında Kolombiya'da gerçekleştirilecek UNESCO Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda, daha önce ulusal dosya olarak sunduğumuz geleneksel Türk okçuluğunun da görüşülerek, UNESCO 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne 18'inci unsurumuz olarak kaydedilmesi beklenmektedir." diye konuştu.

- Öğrencilere 3 dilde eğitimle turizme destek

Ersoy, Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" imzalandığını hatırlatarak, "Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, otel ve işletmelerde nisan-ekim döneminde 6 ay yoğunlaştırılmış beceri eğitimlerini almalarını sağlıyoruz. Ayrıca 9'uncu sınıfta 20 saat İngilizce dil eğitimi, 10'uncu sınıfta Rusça dil eğitimi, 11'inci sınıfta ise bölge özelliğine göre Çince, Arapça, Almanca ve Fransızcadan birini seçip, 3'üncü dil eğitimini alarak mezun olacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, mesleki ve teknik anadolu lisesi sayısının 2020 yılında 39 okul eklenerek 50'ye, 2021 yılında 100'e, 2022 yılında 150'ye, 2023 yılında ise 200'e ulaşmasının planlandığını söyledi.

Kültürel diplomasinin en önemli aktörlerinden olan Yunus Emre Enstitüsünün 48 ülkede 58 Türk Kültür Merkezi ile hizmet verdiğini dile getiren Ersoy, "2019 yılında Seul ve Dublin'de kurulan kültür merkezleri faaliyetlerine başlamış olup, Pekin, Muskat ve Abuja kültür merkezlerinin kuruluş çalışmaları devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

- Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini de anlatan Mehmet Nuri Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2019 yılında 4 bin 521 kişiye muhtaç aylığı bağlanmış, 20 bin 315 ailede toplam 78 bin 780 kişiye gıda yardımı yapılmış, 15 bin öğrenciye burs verilmiştir." şeklinde konuştu.

Ersoy, bu yıl içinde TİKA aracılığıyla 60 hastane ve sağlık tesisi, 237 okul ve eğitim tesisi, 26 idari teşkilat ve sivil tesis ile 15 kültürel tesisin inşa edilip onarıldığına da işaret etti.

- Sayıştay raporu

Sayıştay raporunda yer alan iki bulguya da açıklık getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Bunlardan ilkinde Bakanlığımıza yönelik olarak 'sözleşme ve şartnamelere eklenmek suretiyle ihalenin gerçekleşmesinde belirleyici olan araçların, iş bitiminde idareye teslim edilmemesi' eleştirisi getirilmiştir. İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce bahse konu iş ile ilgili taşıt iş bitimi taşınır kayıtlarına alınacak olup, ihale edilen yapım işi 2020 yılında kesin kabulü yapılacağından, iş bitimi söz konusu taşıtın 2021 yılında bütçe teklifinde hibe olarak yer alması sağlanacaktır."

Bakan Ersoy, ikinci bulgunun ise "teminat mektuplarının mevzuata uygun olarak muhasebe kayıtlarına alınmaması" olduğunu aktararak, "Bu hususta da Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce söz konusu teminat mektupları tutanakla Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarının 2020 bütçesinin 5 milyar 127 milyon 247 bin lira olarak öngörüldüğünü belirten Ersoy, bütçenin 3 milyar 770 milyon 83 bin lirasının cari bütçe, 1 milyar 357 milyon 164 bin lirasının da yatırım bütçesi olarak planlandığını söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın milletimizi ve ülkemizi güçlü bir geleceğe taşımak idealiyle ortaya koyduğu 2023 vizyonuna katkı sağlamak amacıyla, eşsiz kültür mirasımızın korunmasını ve tanıtılmasını sağlayarak, sahip olduğumuz turizm potansiyelini gerçeğe çevirerek ve kamu diplomasisini bihakkın yerine getirerek, 2020 yılı bütçemizi en etkin ve verimli şekilde kullanmak azmindeyiz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)