DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

15,8769 ₺

EURO

16,8435 ₺

ALTIN

942,56 ₺

BİST

2.372,35 ₺

Anayasa Mahkemesi, üç başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesi, Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Kamu İhale Kanunları?nın bazı maddelerinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla yerel mahkemeler tarafından kendisine gelen davaları reddetti.

06.11.2008 11:58:00


Yüksek Mahkeme'nin ret kararları ve gerekçeleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Mahkeme, ilk olarak Ankara 9. İdare Mahkemesi?nin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu?na 7.2.1969 günlü, 1101 sayılı Yasa?nın 1. maddesiyle eklenen Ek 11. maddenin Anayasa?nın 10. ve 60. maddelerine aykırılığı savıyla iptal istemini karara bağladı.

Çalışmakta olduğu şirketin 5434 sayılı Yasa kapsamına giren işyerine dönüşmesi nedeniyle emekli aylığının kesilmesine dair Emekli Sandığı işleminin iptali istemiyle açılan davada, Anayasa?ya aykırılık savını ciddi bulan Mahkeme, itiraz konusu kuralın iptali için Anayasa Mahkemesi?ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, bu talebin reddine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Çorum İş Mahkemesi?nin yaptığı 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu?nun; 4956 sayılı Yasa ile değiştirilen 25. maddesinin ikinci fıkrasının, 2654 sayılı Yasa ile eklenen Ek Geçici 13. maddesinin, ve 3165 sayılı Yasa ile eklenen Ek Geçici 16. ve Ek Geçici 17. maddelerinin, Anayasa?nın 2., 5., 10., 11. ve 60. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemini de reddetti. Davacı, Bağ-Kur sigortalısının, Bağ-Kur sigortalılığının başlangıç tarihinin vergi kaydının başlangıç tarihi olan 1.12.1980 tarihi olarak tespitine karar verilmesi istemiyle açtığı davada, itiraz konusu kuralların Anayasaya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştu. Mahkeme, bu davayı reddetti.

Anayasa Mahkemesi?nin bugün ki Resmi Gazete de yayınladığı üçüncü karar da Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi?nin yaptığı başvuruda, ilgili Mahkeme, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu?nun 34. maddesinin son fıkrasının, Anayasa?nın Başlangıç?ı ile 2., 10., 11., 12., 36., 48., 90. ve 125. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istedi. Dava konusu olayda, müteahhit firmanın, taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme kurallarına uygun olarak yerine getirmediği gerekçesiyle idare tarafından sözleşmenin feshedilmesi üzerine, fesih nedeniyle uğradığı zararının giderilmesi ve teminatının irat kaydının önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi istemiyle açtığı davada, itiraz konusu kuralın Anayasa?ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, bu talebi reddetti.

(ANKA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş