DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,9331 ₺

EURO

18,4099 ₺

ALTIN

1.039,38 ₺

BİST

2.864,25 ₺

Mayınlar temizleniyor

AK Parti'nin öncelikli olarak ele almayı planladığı tasarılar arasında Türkiye-Suriye sınırında bulunan mayınların temizlenmesini öngören tasarı da bulunuyor.

06.10.2008 09:51:00

3. yasama yılına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzdeki günlerde yoğun bir gündem beklerken, AK Parti'nin öncelikli olarak ele almayı planladığı tasarılar arasında Türkiye-Suriye sınırında bulunan mayınların temizlenmesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanımını öngören tasarı da bulunuyor. Tasarının 9 Ekim Perşembe günü Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.Tasarı ise mayın temizleme ihalesinin öncelikle Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, Maliye Bakanlığınca hizmet satın alınmak suretiyle yaptırılmasını öngörüyor. Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının mutabakatı ile belirlenecek. İhale komisyonlarının oluşumu ve çalışmasına ilişkin esaslar, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere Ekim ayı boyunca görüşülmesini planladığı tasarı ve tekliflerle ilgili çalışma takvimi taslağı sunan AKP'nin öncelikli gündem maddeleri arasına aldığı tasarılar arasında Türkiye ile Suriye arasındaki kara sınırında bulunan mayın ile patlamamış mühimmatın temizlenmesi, imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılmasına ilişkin yasa tasarısı da bulunuyor. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında CHP ve MHP'nin muhalefet ettiği tasarının, 9 Ekim Perşembe günü Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.

TASARI NE GETİRİYOR?

Tasarıya göre, Türkiye ile Suriye sınırındaki mayın temizleme işi öncelikle Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca hizmet satın alınmak suretiyle yaptırılacak. Gerektiğinde mayın temizleme işi, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın Hazine'ye ait ya da Maliye Bakanlığı'nca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden Hazine'ye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılması karşılığında, kullanım süresinden en fazla indirimi teklif edene ihale edilmek suretiyle yaptırılacak. Sözkonusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilecek.

Mayınlı alanda bulunmakla birlikte Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar temizletilmekle birlikte, yüklenicinin kullanımına bırakılmayacak. Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın mutabakatı ile belirlenecek. İhale komisyonlarının oluşumu ve çalışmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, taşınmazları bir bütün olarak ya da kısımlara ayırarak ihale edebilecek.

PETROL BULUNURSA

Mayınlı alanda bulunan maden ve petrol gibi her türlü yer altı zenginlikleri hakkında Petrol Kanunu, Maden Kanunu, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı olacak. Mayın temizleme işi ve ihalesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nca Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın danışmanlık hizmeti alınabilecek. Maliye Bakanlığı'nca yapılacak kullanım karşılığı temizleme ihalesinde, mayın temizleme süresi taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı, taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullandırılması süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçemeyecek.

ANKA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş