DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Erol Aksoy'un şirketleri yeniden TMSF'de

Erol Aksoy Grubu şirketlerinin yönetimi yeniden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralındı.

20.09.2008 14:17:00

TMSF'den yapılan açıklamada, İktisat Bankası hakim ortağı Erol Aksoy Grubu ile Fon arasında 9 Mayıs 2006 tarihinde imzalanan protokolün, Erol Aksoy Grubu tarafından taksitlerinin ödenmemesi ve protokol edim ve taahhütlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yürürlüğe girmediği belirtildi.

Açıklamada, 9 Mayıs tarihli protokolün kamu alacaklarının tahsili açısından ileriye yönelik olarak bundan böyle ilave bir yarar sağlamayacağı anlaşılmış olduğundan, protokolün temerrüde ilişkin hükümlerinin uygulanmasına, bu kapsamda Erol Aksoy Grubuna dahil tüm gerçek ve tüzel kişi borçlular hakkında yasal takip işlemlerine, borçlu gruba ait ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınan varlıkların satışına devam edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Fon açıklamasında, şöyle denildi:

'Bu çerçevede borçlu grubun borçlarını ödemeye yönelik yeterli bir çözüm üretememesi üzerine 9 Mayıs 2006 tarihli protokol kapsamında Erol Aksoy Grubuna devredilmiş olan 37 adet şirketten müflis durumda bulunan 1 şirket dışındaki 36 adet şirketin temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi ve aynı kanunun geçici 11. maddesi yollaması ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi hükmü gereğince Fon tarafından yeniden devir alınmıştır.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş