DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,2304 ₺

EURO

17,5744 ₺

ALTIN

962,84 ₺

BİST

2.417,26 ₺

Neler orucu bozmaz?

Prof. Dr. Hayreddin Karaman hoca cevaplıyor

05.09.2008 12:24:00Şunlar orucu bozmaz:

1- Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek ve birleşmek.

2- Oruçlu iken uykuda ihtilâm olmak.

3- Kadına bakarken dokunmadan boşalmak.

4- Krem veya sürme kullanmak.

5- Eşini öpmek.

6- Gıybet etmek.

7- İstemeden kusmak.

8- Boğazına toz vb. kaçmak.

9- Geceleyin cünüb olup yıkanmadan imsak vaktini geçirmek.

10- Dişlerinin arasında kalan ve nohut tanesi kadar olmayan bir şeyi yutmak.

11- Denizde, nehirde, banyoda ve benzeri yerlerde yıkanmak, banyo yapmak.

12- Deri altına, adaleye veya damara iğne yaptırmak.

İğne yaptırmanın orucu bozacağı görüşünde olanlar bulunmakla beraber; eskiden -Ebû Yusuf ve Muhammed'in ictihadlarına uyarak- fetvahanede ve 1948 yılında Ezher Üniversitesi'nin Fetva Komisyonu'nda iğnenin orucu bozmayacağı yolunda fetva verilmiştir.

Bu meseleye bir şekil olarak, dış görünüşü itibarıyla, bir de mânâ ve maksadı bakımından yaklaşmak mümkündür. Dıştan bakıldığında 'orucu ancak normal, tabîî deliklerden içeriye giren nesneler bozar' diyen müctehidlere göre iğne ile deriyi, adaleyi, damarı delerek içeriye verilen şey ister ilâç olsun, ister serum olsun orucu bozmaz; çünkü bu ictihad, içeri giren nesneye değil, girdiği yere bakmaktadır. Ancak iğne ile vücûduna bir şeyler alan kişinin maksadına baktığımız zaman hüküm değişir. Eğer maksat tedâvî ise oruç bozulmaz. Serumu almaktan maksat tedâvî değil de açlığı, susuzluğu gidermek, orucun eksilttiğini tamamlamak olursa, bu davranış oruç kavramına ters düşer. Giriş yoluna göre hüküm veren müçtehidler bakımından oruç bozulmaz dense bile, böyle bir davranışın caiz olduğu söylenemez. 'Lavman da içeriye bir şey sokmak değil, barsaktakini boşaltmak için yapıldığından orucu bozmaz' diyen fıkıhçılara katılıyorum. Ancak bana göre gerekçe, lavmanın yeme ve içme sayılamayacağıdır.

Rahatsızlığı sebebiyle iğne vb. yaptırma durumunda olup bunu gece yaptırmakta güçlüğe maruz kalanlar bu fetvadan istifade ederek bunları gündüz, oruçlu iken yaptırabilirler. Hasta olmayan, yahut gece kolayca yaptırabilenler oruçlu iken bunu yaptırmamayı tercih etmelidirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş