DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

16,8968 ₺

EURO

17,5885 ₺

ALTIN

982,05 ₺

BİST

2.405,98 ₺

Üç bakanlıkta değişime gidiliyor

Başbakan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Bakanlar Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

31.08.2008 06:45:00

Bakanlıklar parçalanacak, kabineye 1 ya da 2 koltuk eklenecek.

Kapatma davasının ardından kabinede revizyon beklentisi yerini dönüşüme bıraktı. AK Parti kulislerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine revizyonundan önce veya revizyonla birlikte kabinede farklı bir dönüşüme gideceği ifade ediliyor. Başbakan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, gelişen şartlar gözetilerek Bakanlar Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışma yapıldığı öğrenildi.

Başmüzakerecilik ayrılıyor

Kapatma davasının ardından AB konusunda vites yükseltmek isteyen Hükümet işe kabinenin yapısında değişiklik yapmakla başlayacak. Kabine'de ilk rötuş AB konusunda yapılacak. AB ve ?başmüzakerecilik' işi Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılacak. Kabine'deki 9 Devlet Bakanlığı'ndan birisi AB'den Sorumlu Devlet Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılacak. Bu yapılandırma için yasa değişikliğine gerek bulunmuyor. Başbakan'ın görevlendirmesiyle, AB'den sorumlu Devlet Bakanlığı koltuğuna oturan isim aynı zamanda 'başmüzakereci' şapkasını da giyecek.

AB Bakanlığı'nın kurulmasında, Gürcistan ile Rusya arasında patlak veren ve ardından tüm Karadeniz'de kırmızı alarm verilmesine neden olan gelişmelerin de etkili olduğu belirtiliyor. Kabinede yapılacak yeni düzenlemelerin koltuk sayısını artırmamasına özen gösterilecek. Bu yüzden özellikle icracı bakanlıkların yapısında yapılan köklü değişikliklerin ardından kurulması öngörülen yeni bakanlıkların, ëdevlet' bakanlığı şeklinde yapılandırılması öngörülüyor. Buna rağmen sadece bazı koltukların isimleri değişmeyecek, kabineye yeni yapılanma çerçevesinde yeni bir veya iki koltuğun eklenebileceği de ifade ediliyor. Kabinede ayrıca Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığı şeklinde yeni bir bakanlık daha kurulması öngörülüyor.

Bilim Bakanlığı geliyor

Bu bakanlığın kurulması sırasında da kabineye yeni koltuk konulmasına gerek bulunmuyor. Devlet Bakanlığı şeklinde kurulması öngörülen Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olacak. Teknoloji Bakanlığı, teknoparkların yönetimini ve e-devlet çalışmalarını yürütecek. TÜBİTAK, Telekomünikasyon gibi kurum ve kuruluşlar da bu bakanlığa bağlanacak.

Küresel ısınmaya tedbir

Kabine'de ayrıca küresel ısınma ve su konusunda yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak, çevre, şehircilik ve su konusundaki ilgili kurum ve kuruluşların bir arada yer aldığı yeni bir bakanlık kurulması da öngörülüyor. Bunun için yasa tasarısı ve kuruluş kanunun çıkarılması gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve Su Bakanlığı'nın kurulmasıyla birlikte, küresel ısınmaya karşı geleceğe ilişkin projeksiyonlar kurulabilecek ve buna göre tedbirler alınacak.

Enerji maden bölünüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, ?enerji' kısmı Enerji Bakanlığı şeklinde ëicracı bakanlık' olarak yoluna devam etmesi planlanırken, maden veya tabii kaynaklar kısmının ise ?Madenlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı? şeklinde yapılandırılması öngörülüyor. Kabine'de yine Kültür Bakanlığı'nın görev alanına giren konular yasa gerektirmediği için Devlet Bakanlığı çatısı altında yürütülmesi öngörülüyor. Turizm Bakanlığı ise icracı bakanlık olarak yoluna devam edecek.

TEK ÇATI DÖNEMİ

Bazı bakanlıkların ise görev alanları ve isimlerinde değişiklik yapılacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, AB müktesebatı çerçevesinde ismi Tarım ve Gıda Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılacak. Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Bayındırlık ve ıskân Bakanlıkları'nın yine teşkilat kanunları değiştirilerek isimleri yeni yapılanmaya uyumlu hale getirilecek. Hükümet sadece kabinede yeniden yapılanmayla yetinmeyecek. Birbiriyle bağlantılı ve ilintili kurum ve kuruluşlar da tek çatı altında toplanacak. Örneğin afet, deprem, acil durumlar ve sivil korunmaya ilişkin hizmetlerin tek elden yürütülmesi amacıyla, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet ışleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulacak.

BUGÜN


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş