DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

16,6848 ₺

EURO

17,4843 ₺

ALTIN

966,93 ₺

BİST

2.405,36 ₺

Toplu görüşmede sağlanan sosyal haklar

Hükümetle memur sendikaları arasında anlaşmayla sonuçlanan toplu görüşmelerde; taraflar, mali hakların dışında 23 konuda mutabakata vardı. İşte memurların sosyal haklarında yapılan düzenlemeler...

30.08.2008 16:47:00

Alınan bilgiye göre, taraflarca imza altına alınan ve genelge yayımlanması gibi yöntemlerle hayata geçirilmesine karar verilen düzenlemeler, memurlar açısından bir dizi değişikliği beraberinde getirecek.

Mutabakat konularına göre, aynı kurum içinde, aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan, aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı yer değiştirme talepleri, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konusundaki niteliklerin taşınıyor olması şartıyla yerine getirilmesine ilişkin kurumlara tanınan takdir yetkisi kaldırılacak. Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek bir komisyon kurulacak.

Disiplin cezalarında tanınan savunma süresi, ilgilinin isteği üzerine 7 gün uzatılabilecek.

Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilecek.

Uyarma ve kınama cezalarına itirazların disiplin kuruluna yapılması sağlanacak.

Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresi 5 güne çıkarılacak, birinci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 3 gün izin verilecek.

Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına, kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması kaydıyla yılda 1 aya kadar ücretli refakat izni olanağı tanınacak.

Görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılıp beraat edenlere yapılması öngörülen ödeme, müracaat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapılacak.

Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa, burada, memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanması sağlanacak.

Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük hizmet içi eğitimler düzenlenecek ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla iş birliği içinde çalışmalarda bulunulacak.

Engelli kamu çalışanları

Engelli kamu çalışanları, kamuya ait servis araçlarından yararlanacak. Bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacak.

Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde, engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarına yönelik tedbirler alınacak.

Kamu hizmet binaları, engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenecek.

Kamu görevlisinin isnat ve iftiralara karşı korunması konusunda Devlet Memurları Kanunu'ndaki yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin uygulama aksaklıkları giderilecek.

Fazla çalışma karşılığı izin hakkından yararlandırılmamak şeklindeki keyfi uygulamalara son verilecek.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun tasarısı, sendikalara sunularak görüşleri alınacak.

Devlet Personel Başkanlığında 'Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı' kurulacak.

Sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanabilmeleri sağlanacak.

4/b statüsünde sözleşmeli olarak çalışan personele, kurumun hizmet gerekleri, aynı unvanlı pozisyon durumu ve ilgi personelin nitelikleri dikkate alınarak eş durumu nedeniyle yer değiştirme, askerlik dönüşü göreve başlayabilme ve en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkı verilecek.

İtfaiye ve belediye ambulans araçlarına kasko yapılacak.

Disiplin cezalarının silinmesi için öngörülen sürenin azaltılması, yıllık izin sürelerinin 'iş günü' olarak kabul edilerek, kademe esasına göre düzenlemeye gidilmesi gibi 19 maddeye ilişkin olarak da taraflarca çalışma yapılacak.

Bu çalışma sonucuna göre değerlendirmede bulunulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş