DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

16,7007 ₺

EURO

17,4767 ₺

ALTIN

967,87 ₺

BİST

2.405,36 ₺

Prim affında ek süre başladı

SSK ve Bağ-Kur'a olan prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında işveren ve sigortalılar başvuruları için 20 günlük ek süre getiren yasa yürürlüğe girdi.

19.08.2008 20:38:00


Borçlu işçi ve işverenler 20 gün içinde yazılı başvuruda bulunmaları durumda, borçlarını 12 aya kadar varan süreyle taksitlendirebilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, bugünkü Resmi Gazete?de yayımlandı. Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur'a prim borçları bulunan işveren ve sigortalılar, 20 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunmaları halinde, borçlarını 12 aya kadar varan süreyle taksitlendirebilecek. Prim borcu bulunanlar, peşin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar borç aslının tamamını ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 20?sini ödemeleri durumunda, borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 80?i silinecek.

Prim borcunun yüzde 50?sinin 12 aya kadar taksitle ödenmesi halinde ise gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 50?si silinecek.

65 Yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması Hakkındaki Kanununda da yapılan değişiklik ile özürlü ve muhtaç yaşlılara aylık bağlanmasında, Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe idare kurullarının alacakları muhtaçlık kararıyla, kanunun gerektirdiği hallerde yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları esas alınacak.

USTA ÖĞRETİCİLERE EMEKLİLİK HAKKI

Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prime esas kazançları; prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içinde kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu hesaplanacak. Ayrıca, usta öğreticilere emeklilik hakkı tanınırken, usta öğreticiler sağlık hizmetlerinden de yararlanacak.

Banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş olan sandıkların da İstihdam Paketi ile işverene getirilen yüzde 5?lik prim indiriminden yararlanabilecek.

Yasanın, sandıklardaki prim indirimine ilişkin maddesi 1 Ekim?de, Milli Eğitim Bakanlığı?nda usta ve uzman olarak çalıştırılanların ek ders ücretlerine ilişkin maddesi 10 Ekim?de yürürlüğe girecek, diğer maddeleri ise yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş