DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Uzman İslami bankacı yetiştirilecek

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Birliği İslami finans sektörünün artan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için uzman bankacı yetiştirecek.

12.06.2008 17:42:00


Haber Merkezi / TIMETURK

Birlik, vereceği sertifika sayesinde İslami banka ve finans kurumları çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

İslami finans kurumlarına destek çerçevesinde geliştirilen uzun vadeli bir planın ilk parçası olan bu sertifika programının amacı İslami banka ve finans kurumlarında çalışanlara sağlıklı mesleki temel bilgi ve beceriler kazandırmak ayrıca çeşitli bankacılık uygulamalarını düzenleyen İslami prensip ve bilgiler edindirmek.

Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 250 bine ulaşan İslami banka çalışanların yetersiz eğitimi, İslami bankaları büyük bir sorunla karşı karşıya bırakıyor. Bu durum İslami ya da klasik bankaların sunduğu İslami yatırım programlarına büyük eleştiriler yöneltilmesine neden oluyor.

DERİN İSLAMİ VE FİNANSA BİLGİ

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Birliği, Uzman İslami Bankacı sertifikasıyla İslami bankalarda çalışanları sertifikanın önemi hakkında bilgilendirmek ve kursiyerlere islami finans hizmetleriyle ilgili derin bir İslami ve finansal bilgiyle donatmayı da amaçlıyor.

Birliğe göre kursiyer bu sertifika sayesinde mesleki uzmanlık belgesi elde etmiş olacak ayrıca İslami bankalarda iş bulma imkanına kavuşacak.

Birlik vereceği diplomayla İslami banka ve finans kurumları için akademik seviyede bankacılık ve finans bilimlerinin yanısıra İslami bilim ve muamelat fıkhiyle donanmış kalifiye eleman sıkıntısını gidermeyi hedefliyor.

İSLAMİ FİNANS KURUMLARININ KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI

Pazarın her sene % 15 ila 20 arasında büyüdüğü ve klasik bankaların İslami bankacılığa yöneldiği bir ortamda İslami finans kurumları kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor.

Bünyesinde 150?den fazla İslami banka ve finans kurumu barındıran İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Birliği yaptığı araştırmalarda bir çok eğitim ve kurs merkezinin İslami banka çalışanlarında bulunması gereken en basit terimlerden bile yoksun olduğunu farketmiş.

Birlik bu diploma sayesinde kursiyerin İslami iktisat prensiplerinin yanında mali bilgilerle finans ve İslami yatırım konuları gibi terimlerle donanmasını sağlayacak

İslami Bankalar ve Finans Kurumlar Genel Birliği eğitim programını üstlenmek ve verilecek olan sertifikaları onaylamak için bir yüksek kurul oluşturdu. Kurulun başkanlığını Birlik başkanı Salih Kamil yaparken, Abdulhamid Ebu Musa yardımcılığını, Nebil Nasif, Adnan el-Müslim, Ahmed Muhammed Ali Hasan ve Hamis Bu Harun eş-Şami üyelik görevini üstlenecek.

Bilindiği gibi bu kurul üyelerinin tümü ya İslami banka çalışanlarından ya da İslami bankacılık alanında çok büyük deneyime sahip kişilerden oluşmaktadır. Bu da başta İslami bankacılık diploması olmak üzere kurulun üstlendiği eğitim programlarını çok daha güçlü kılıyor.

'ÇALIŞANLAR İSLAMİ BİLGİ OLARAK ÇOK ZAYIF'

İslami Bankalar Genel Birliği ayrıca sertifikanın geçerliliği için de bir inceleme ve geliştirme kurulu oluşturma kararı aldı. Kurul İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Sekreteri Dr. İzzeddin Hoca, Beşir Hallat, Dr. Avatıf Yusus, Dr.Muhammed el-Baltacı, Dr.Muhammed Kattan ve Dr.Taha et-Tayyib?den oluşacak. İslami Bankalar Genel Birliği, İslam Kalkınma Bankasıyla birlikte Cidde?de son olarak ?İslami Finans mesleğinde insan kaynaklarını geliştirme, fırsatlar ve tehditler? adıyla bir panel düzenledi. Bir gün süren panelde ?önümüdeki 10 yılda İslami finans mesleğinde insan kaynakları ihtiyacı?, ?ön lisans programları çerçevesinde İslami finans eğitimi sayesinde insan kaynaklarının geliştirilmesi önündeki tehditler ve fırsatlar?, ? yüksek okul eğitimi ve mesleki sertifika programları sayesinde insan kaynaklarının geliştirilmesi önündeki tehditler ve fırsatlar?, ? İslami finans mesleği için insan kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgisi olan tarafları rolu? tartışıldı. İslami Banka ve Finans Kurumları Genel Birliği yönetim kurulu başkanı Salih Kamil panelde yaptığı konuşmada Genel Birlik nezdinde kayıtlı finans kurumlarında çalışanların sayısının 300 bini geçtiğini bunlardan % 85?inin klasik finans bilgilerine sahip olduklarını vurguladı.

Salih Kamil bu rakamların farklı tahminlere göre ortaya çıktığını ancak bu çalışanların farklı yerlerde yürütülen bir çok eğitim programına rağmen hala İslami bilgi olarak çok zayıf olduklarının bir gerçek olduğunu söyledi.

Kamil, insan kaynakları bakımından bankacılık mesleğini tehdit eden unsurların, diğer meslek gruplarına göre çok daha fazla olduğunu İslami bankacılık alanında uzmanlaşmadan ve gerekli İslami vasfa sahip olmadan bu tehdidin var olmaya devam edeceğini vurguladı.

İSLAMİ FİNANS KURUMLARINA, 'KLASİK BANKA' TEHDİDİ

Kamil yaptığı konuşmada İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Birliği ile İslami finans mesleğini tehdit eden unsurlardan birisini ber taraf eden İslami Eğitim ve Araştırmalar Enstitüsü arasındaki başarılı ortak işbirliği sürecine değindi. Kamil, İslami finans kurumlarında çalışanların durumuna bakarak bu mesleğin tehlikede olduğunu bunun klasik bankalar gibi davranmaya başlayan İslami bankaların yatırım programlarına yansıyacağını İslami bankaların böyle giderse klasik bankaların çalışma biçimine öykünme girdabından kurtulup daha geniş ve müreffeh bir alana çıkamayacağını savundu. İslami finans kurumlarında çalışanlara yönelik bir sürü eğitim ve kurs programları olduğunu söyleyen Kamil verilen eğitim pogramlarının mesleki yeterlilikten ziyade ticari kaygılar amaçladığını vurguladı. Kamil, mesleğe zarar veren bu eğitim programlarına bir standart getirmek gerektiğini, 2007?de 470? e kadar ulaşan İslami finans kurumlarının niteliksiz elemanlar sayesinde ayakta kalmakta zorlanacağını kaydetti.

'UZMAN İSLAMİ BANKACI' SERTİFİKASI

Kamil, İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Birliği?nin son olarak özel olarak geliştirilmiş, kişinin teorik ve bilgi eksikliği yanında bankacılık ve İslami bilgi eksikliğini de giderecek ?uzman islami bankacı? sertifikası geliştirdiğini anımsattı.

Birliğin bu eğitim programının herkese açık tutmaya ve herkese uyan mesleki dersler vermeye çalışacağını vurgulayan Salih Kamil, Uzman İslami Bankacı sertifikasının bu alanda çalışanlar için bir sembol ve ünvan olacağını ve bu sertifikanın profesyonel bir islami bankacı olarak sahibine mesleki rekabet imkanı sağlıyacağını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş