DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Spor kulüplerinin borçlarına 10 yıl erteleme

Borçlarının ertelenmesini isteyen spor kulüpleri, 30 Haziran Pazartesi gününe kadar vergi dairelerine başvuracak.

12.06.2008 12:23:00


Maliye Bakanlığının, '5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da öngörülen düzenlemeye ilişkin tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren spor kulüplerine, 6 Haziran 2008 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş bazı borçları için 'erteleme' imkanı sağlanacak. Uygulama kapsamında, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilen amme alacakları ile sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları borçları ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasından oluşan borçları ile eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamları yer alacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyen spor kulüpleri, 30 Haziran 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksit talebinde bulunacak. Birden fazla vergi dairesine borcu bulunan mükelleflerin, her bir vergi dairesine ayrı ayrı yazılı başvurması gerekecek.

Amme alacaklarının türü açısından ayırım yapılmaksızın kapsama giren tüm alacaklar tecil edilebilecek. Bu nedenle, spor kulüpleri, kapsama giren toplam borçları için talepte bulunabilecekleri gibi sadece istedikleri dönem ve alacak türleri açısından da talepte bulunabilecek. Ancak, tecil taleplerinin alacak aslı ile birlikte fer'ilerini(ikinci derece) de içermesi şartı aranılacak.

Tecil faizi yüzde 4

Tecil süresi, başvuru tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak uygulanabilecek. Teminat aranılmayacak.

Tecil faizi oranı, azami tecil süresine ilişkin uygulanan faiz oranının 1/6'sı olarak dikkate alınacak. Buna göre, 'azami tecil faizi'nde değişiklik yapılmadığı sürece, spor kulüplerine yönelik sözkonusu uygulama için yıllık tecil faizi oranı yüzde 4 olacak.

Tecil talebinin kabul edilmesi halinde borca, tecil talep tarihinden, ödeme tarihine kadar olan süre için tecil faizi uygulanacak ve taksitlerle birlikte tahsil edilecek.

Tecil talebinde bulunan spor kulüplerinin, borç asıllarına, vade tarihinden tecil talep tarihine kadar geçen süre için 'gecikme zammı' hesaplanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş