DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Mekke'de diyalog merkezi kuruluyor

Mekke?de düzenlenen Uluslararası İslami Diyalog Konferansı sona erdi. Konferansında sonuç bildirgesinde, diyalog için bir merkezin kurulması kararı alındığı vurgulandı.

08.06.2008 12:35:00

Haber Merkezi / TİMETURK

Mekke?de düzenlenen ?Uluslararası İslami Diyalog Konferansı? dün sona erdi. Üç gün süren konferansın ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, diyalog kültürünü yaygınlaşmak için DiyalogYüksek Kurulu, Kral Abdullah?ın adını taşıyan bir diyalog merkezi ve yine kral adına verilecek bir ödül düzenleme tavsiyesi çıktı.

Katılımcılar Kral Abdullah?ın dinler arası diyalog girişimini desteklediklerini belirtirken verimli bir uluslararası diyalog sürecini oluşturmak için semavi dinlerle beşeri felsefe mensubu şahsiyetleri davet etme çağrısında bulundu.

İslami Davet Örgütü Sekreterler Konseyi Başkanı Mareşal Abdurrahman Bin Muhammed Suvar ez-Zeheb başkanlığında ?diyalog alanları? konulu altıncı oturumunu gerçekleştiren konferans dün sona erdi. Konferansın kapanış oturumunda nihai bildirge Konferans Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Abdurrahman bin Abdullah ez-Zeyd tarafından okudu.

DİYALOG İÇİN BİR MERKEZ, BİR KURUL VE BİR ÖDÜL

Konferan nihai bildirgesinde diyalog kültürünü yaygınlaştırmak ve bilimsel esaslara göre diyaloğu geliştirmek için medeniyetler arası iletişim sağlamak amacıyla ?Uluslararası Kral Abdullah Diyalog Merkezinin? kurulması tavsiyesi alındı.

Konferansta alınan diğer bir tavsiye kararı ise Kral Abdullah adını taşıyan ?Uluslararası Diyalog Ödülü? Ödül diyaloğun geliştirilmesine ve diyalog hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilecek.

Konferansı düzenleyen Dünya İslam Birliği?ne seslenen katılımcılar İslam Ümmetinde diyalogla ilgili başlıca taraflardan oluşan uluslararası diyalog kurulunun oluşturulması çağrısında bulundu.

Konferansta diyalog için uluslararası bir kurul oluşturmak ve önümüzdeki toplantıda ilgili taraflara bu kurulla ilgili bir taslak sunmak için yapılması gerekenleri tartışmak üzere Dünya İslam Birliği?nin konferansa katılanlardan seçeceği uzman bir ekip oluşturma kararı aldı.

Konferansta Dünya İslam Birliği bünyesinde oluşturulacak uluslararası bir kurul sayesinde müslümanların diyalogla ilgili ortak bir tutum oluşturulabileceği dile getirilirken kurulacak olan bu komisyon sayesinde diyalogla ilgili kurum ve kuruluşlar arası koordinasyon sağlanabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah?dan, İslam?ın diyaloğa verdiği önemi ve bakış açısını görmek ve en kısa zamanda verimli bir uluslararası diyalog sürecini oluşturmak için başta müslümanla olmak üzere tüm semavi dinlerden ve muteber beşeri felsefe mensuplarından oluşacak diyalog uzmanlarını ve önemli şahsiyetleri bir araya getirmek için çaba göstermesi talebinde bulundular.

Bu bağlamda semavi dinler ve muteber beşeri felsefe, kültür ve medeniyetler arasında diyalog için konferans ve sempozyumların düzenlenmesi çağrısında bulunan konferansta dünyanın farklı kültürlerini temsil eden akademisyenler, gazeteciler ve kanaat önderlerinin bu görevi yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

DİYALOG KUR?ANİ BİR YAKLAŞIMDIR

Dinler arası diyalog fikrine karşı çıkanlara cevap olarak ?diyaloğun Kur?ani ve asil bir yöntem ve nebevi bir sünnet olduğunu, peygamberlerin kavimleriyle iletişim kurmak için diyaloğa başvurduğu vurgulandı.

Diyalog yöntemi ve çerçevesiyle ilgili konuşan katılımcılar diyaloğun objektif olabilmesi için İslam?ın kurallarına ve adabına uyulması gerektiği, hikmet, hüccet, burhanla ve en güzel şekilde tartışılması gerektiği, diyaloğun ilkelerden taviz vermek ya da dini sabiteleri görmezlikten gelmek ya da dinler arasında uydurmalara gitmek anlamına gelmediğini? vurguladı.

Diyaloğun hedefleriyle ilgili olarak konuşan katılımcılar ?diyalog sayesinde müslümanların dünyaya açılabildiğini, diyalog sayesinde İslam?ı, İslam şeriatını ve insani değerlerini, insanlık medeniyeti için taşıdığı büyük potansiyeli tüm dünyaya anlatabileceğini? ifade etti.

Konferansın bir amacı da ?İslam?a atılan iftiralara yanıt vermek ve İslam için çizilen yanlış imajı düzeltmek, dinden uzaklaşmak ve dinin değerlerini ve hükümlerini inkâr nedeniyle insanlığın yaşadığı sorunların çözümü, medeniyetler çatışmasını körükleyen, tarihin sonunun geldiğini iddia eden ve İslamın modern medeniyete düşman olduğunu öne sürenlerin iddialarını çürütmek? olduğu belirtildi.

Bildirge ayrıca ümmetin birliğini korumak ve ayrılık ve düşmanlık faktörlerinden korunmak amacıyla islam mezhepleri arasında diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ÜMMETİN DİYALOG PLANI

Diyaloğun geliştirilmesi ve diyalog programlarının meyvesini vermesi için önceki deneyimlerden yararlanmaya çağıran konferans bunun için İslam ülkelerindeki hükümetlerle kurumların daha fazla işbirliği yapmaları gerektiği ancak bu şekilde ?İslam Ümmetinin bir diyalog planı? olabileceği vurgulandı.

Uluslararası kurumlarla her alanda diyalog kurmak için konusunda uluslararası deneyime sahip âlimlerden oluşacak bir kurul oluşturup bu kurulun her türlü eğitimden ve hazırlıktan geçmesi gerektiğini vurgulandı.

Bildirgede konferansın müslümanlarla öteki din mensupları arasında son elli yılda kurulan diyalog deneyiminden yararlanmak, her türlü din, kültür ve medeniyet mensuplarıyla diyaloğun geleceği için yeni ufuklar, semavi olsun olmasın tüm din, felsefe ve fikir akımları mensuplarıyla diyalog kanallarının açılması gerektiği vurgulandı.

MEDENİYETLER ÇATIŞMASI

Konferans medeniyetler arasında herhangi bir çatışmaya mahal vermeden bir dönüşüm sağlamak amacıyla gerekli olan uzlaşma için dünyanın daha fazla diyaloğa ihtiyacı oldunu vurguladı.

Dünya İslam Birliği ile Resmi ya da Sivil İslami Kuruluşlara bu amaca hizmet etmek için farklı dillerde propaganda malzemesi oluşturmaya, medeniyetler arası çatışmaları körükleyen fikirlerle mücadele etmeye ve bu fikirlerin gelecekte neden olabileceği tehlikeleri açıkça ortaya koymaya çağırdı.

Medeniyetler çatışmasının dünya güvenliği ve barışı için oluşturduğu tehlikelere dikkat çekmek için dini, kültürel, siyasi ve akademik alanlarda temayüz etmiş kişilerin katılacağı uluslar arası bir konferans düzenleme tavsiyesinde bulundu.

GENİŞ KAPSAMLI DİYALOG

Konferans Müslümanlara bulundukları ülkelerde beraber yaşadıkları azınlık ya da çoğunluk gayri müslimlerle aralarında meydana gelebilecek ihtilafları gidermek ve sosyal barış içerisinde hep beraber yaşamayı garanti altına almak için diyalog kurma çağrısında bulundu. Konferansta sosyal uzlaşmayı sağlayan diyalog türünün en önemli diyalog olduğunu dile getirildi.

BM teşkilatını ve uluslararası resmi insan hakları örgütlerini İslam?a ve onun değerli elçisine hakaret kampanyalarını cezalandırmaya ve peygamberlere ve öğretilerine hakareti kınayan kararlar almaya çağırdı.

DİYALOG KONULARI

Diyalog konularını tartışmaya açan konferans İslami ve uluslararası diyalog kurumlarını önceliği, bireysel özgürlük bahanesiyle ahlaki yozlaşma çağrılarına karşı etik değerlerin korunmasına, terör, şiddet, aşırılık ve tekfir olaylarıyla mücadele edip bu olayların nedenlerine son verme çarelerini aramaya ve tüm bu olayların İslam?la ilişkisi olduğuna dair mevcut kuşkuları gidermeye vermeye çağırdı.

Konferans ilahi hidayete uygun olarak yeryüzünü imar edecek salih nesillerin yetiştirilmesi için ailenin temel taşlarının oluşturulması yolunda maddi manevi katkılar sağlamaya çağırdı.

HEPİMİZİ YARATAN ALLAH

Dileri ve kültürleri ne olursa olsun tüm dünya halklarıyla hükümet ve kurumlarına seslenen konferans hepimizi yaratan Allah?a inanmamız, sadece O?na kulluk etmemiz, nebi ve resullerine gösterdiği doğru yolda yürümemiz için bizimle onlar arasında karşılıklı anlayışa çağırdı.

Dünyanın geleceğini tehdit eden kitle imha silahlarının üretimi için insanlığın kaynaklarını ve yeteneklerini kullanmaya son verme, üstün değerlerin yaygınlaşması ve ahlak için uluslararası bir değerler sistemi oluşturmak, ahlaki erozyona karşı koymak, evlilik dışı gayri meşru ilişkilerle mücadele etmek ve bireyin mutlu bir aile ortamında yaşaması için aile birliğini tehdit eden unsurlarla savaşmak için işbirliği çağrısında bulundu.

Çarşamba günü 500 İslami şahsiyetin katılımıyla başlayan konferansta bir çok konu ele alındı. Bu konuların başında diyalog ve çerçevesi, Semavi Dinlerle Budizm ve Hinduizm gibi felsefe mensuplarıyla kurulacak olan diyaloğun tarafları, sürekli İslam?a hakaret edildiği bir ortamda hristiyanlıkla diyaloğun geleceği

Dünya İslam Birliği?nin düzenlediği konferans Suudi Arabistan Kralı Abdullah?ın Semavi Dinler arası diyalog çağrısının ilk adımı olarak kabul ediliyor.

 

İlgili haberler için tıklayın:

Şii ve Sünni âlimler bugün Mekke?de buluşuyor

Mezhep düşmanlığı yasaklansın

Müslümanlar arası diyalog önceliklenmeli

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş