DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Toptan, Mahkemeye sert çıktı: Yetkini aştın

Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa düzenlemesinin iptaline ilişkin kararı değerlendiren Köksal Toptan, Mahkeme'nin yetkisini aşarak karar verdiğini belirtti.

07.06.2008 11:14:00


AÇIKLAMADAN SATIR BAŞLARI

 • TBMM'nin anayasa kurallarına uygun olarak çıkardığı kanun herkesi bağlayıcıdır.
 • TBMM'nin yasama yetkisi mutlaktır.
 • 411 milletvekilinin çıkarmış olduğu yasayı Anayasa Mahkemesi şeklen değil, yetkisini aşarak esasa girerek karar vermiştir.
 • Anayasal denetim şartları yasalarla belirtilmiştir.
 • Kuvvetler ayrılığında hiç bir erk bir başka erkin yetkisini alamaz, ihlal edemez.
 • Anayasa Mahkemesinin inceleme yetkisi 148. maddede detaylı olarak anlatılmıştır.
 • Kuvvetler ayrılığı prensibinde yasama yürütme ve yargı erkleri yetkilerini aşmamalı, birbirinin görev alanına girmemelidir.
 • Bu erkler birbirine güvenmelidir.
 • Yargı ancak konulan normları inceler...
 • Toptan, yeni bir anayasanın yapımı yanında çift parlamentoyu, yani Cumhuriyet Senatosu konusunun da tartışmaya açılması önerisinde bulundu.
 • El birliği ile demokrasiyi korumalıyız.

 

İŞTE MECLİS BAŞKANI TOPTAN'IN AÇIKLAMALARININ TAM METNİ

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Anayasa Mahkemesi'nin başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğini iptal eden kararının, kuvvetler ayrılığı ilkesini tartışılır hale getirdiğini söyledi.

Köksal Toptan, 'Erkler Anayasa'dan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanamaz, olmayan yetki koyamaz, başka erkin yetkisini alamaz, kendisini başka erkin yerine koyarak karar veremez.' dedi.

TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Köksal Toptan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa'da demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tarif edildiğini ve yine Anayasaya göre yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı.

Anayasa'da erklerin görev sınırlarının belirlendiğini hatırlatan Toptan, TBMM'nin Anayasa ve içtüzük kurallarına göre çıkardığı yasaların herkes için bağlayıcı ve uyulması gereken bir norm olduğunu belirtti. Toptan, 'Bu yasama yetkisi mutlaktır.' şeklinde konuştu.

Meclis'in çıkardığı yasaların Anayasal yargı denetimine tabi olduğunu ancak yargının, kunulan normlara ve Anayasa ilkelerine göre yorumlar yapabileceğini dile getiren Toptan, Anayasa'nın 148. maddesinin 1. fıkrasında Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetleyebileceğinin belirtildiğini, 2. fıkrasında ise bu şekil denetiminin nasıl yapılacağının açıklandığını kaydetti.

Toptan, 'Anayasa Mahkemesi 411 milletvekilinin oyuyla çıkardığı bu yasayı sadece şekil bakımnında inceleyebileceği açıkça belirtilmişken, esasla ilgili bir karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi, yetkisinin ötesine geçmiştir. Bu kararla kuvvetler ayrılığı ilkesi sorgulanabilir hale geldi. Yüksek Mahkemesi'nin yetki alanını genişletme kararı ilerde de sorunlara yol açabilir.' şeklinde konuştu.

Toptan, 'Yüksek Mahkeme'nin verdiği kararın gerekçesini açıklamadan, daha fazla detaylı konuşmayacağım... Bize düşen, el birliğiyle demokrasiyi korumalıyız. Bu karardan sonra, Türkiye yeni dönemde, yeni bir Anayasa ile 'Senato sistemini' de tartışmalıdır. Önümüzdeki süreçte parlemontoda temsil edilen tüm siyasi parti temsilcilerini ortak bir toplantıya davet edeceğim. Çift kameralı sistemle Anayasa Mahkemesi'nin yükü hafifleyebilir. Avrupa'da bir çok örnekleri var. Bu benim kişisel fikrim.' diye konuştu.

Zaman

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş