DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Hürriyet'in haberine yalanlama

Hürriyet gazetesinden alıntıladığımız bir habere gönderilmiş tekzip metni aşağıdadır:

02.06.2008 12:34:00

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin 'dinlemenin başında Fethullahçı Polis' başlıklı yazısında 'Baykal'ın önüne kondu' dediği rapordan yaptığımız alıntılamaya gönderilmiş tekzip metni aşağıdadır:

 

??FETHULLAHÇI POLİS DİNLEMENİN BAŞINDA?? başlıklı haber, gerçek dışı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirici niteliktedir. Gazetecinin böyle bir haberi yayınlamadan önce kendinden beklenen özeni gösterip, haberin ne ölçüde doğru olduğunu araştırması, mesleğinin sosyal önemi ve gazete haberinin kamuoyunda oluşturacağı tepkiler dolayısıyla ödevlerindendir. Bu nedenle kamuoyu ve tarafınızdan, gerçeğin bilinmesi ve bir kamu görevlisi olarak mağduriyetimin önlenmesi bakımından bu açıklamanın yapılması zorunluluk arz etmiştir.

 

Bir kamu görevlisi olarak yaşamım boyunca, hiçbir örgüte mensup olmadığım gibi bunu çağrıştıracak herhangi bir tutum ve davranışım olmamıştır. Meslek yaşamımda birçok kamu görevlisinin ulaşmak istediği çok sayıda takdir, teşekkür ve taltif ile ödüllendirildim.

 

Devlet memurluğu görevimi ifa ederken, Anayasa ve kanunlara bağlı, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, gerek kamusal gerek özel yaşamımda hukuk kurallarının tarafıma yüklediği her türlü ödev ve yükümlülükleri hakkıyla yerine getirmeyi bir görev ve sorumluluk bildim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunmam, aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılmam ve bunlara yardım etmem söz konusu olamaz.

 

Bu güne kadar görevimi yerine getirirken herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını ve zararını hedef tutan bir davranışta bulunmadım. Görevim sırasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmadım.

 

Emniyet teşkilatı içerisinde görev yapan bütün kamu görevlileri hukuka aykırı her türlü söz, eylem, tutum ve davranışlarının hesabını vermek zorundadırlar. Bu konuda en küçük bir tolerans görmeleri mümkün değildir. Hakkımda iddia edilen konularla ilgili bu güne kadar herhangi bir inceleme, soruşturma ve yargılama sonucunda uyarı, ihtar ya da ceza verilmesi söz konusu olmamıştır.

 

Haberinizde bahsi geçen, bir raporda yer aldığı belirtilen gerçek dışı iddialar, etraflıca incelenmeden ve araştırılmadan yayınlanmıştır.

 

Bu nedenle söz konusu haberdeki mesnetsiz iddiaların gerçek dışı olduğunu ve reddettiğimi saygılarımla kamuoyunun bilgilerine sunarım.

                                                                 

                                                                  Basri AKTEPE adına

                                               Tekzip metni gönderen Av. Nimet KILINÇ

 

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş