DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

TOBB'dan sağduyu çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB), yapılan açıklamada, son günlerde Türkiye'nin gergin bir süreçten geçtiği belirtilerek, ''Mevcut gerginliği artırmaktan kaçınmalıyız'' denildi.

24.05.2008 17:16:00


TOBB'dan ''Kamuoyuna Duyuru'' başlığıyla yapılan açıklamada, yaşanılan gergin sürecin Anayasal kurumlar arasında olması gereken ahengi bozmaya yönelik bir hal almasının üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Parlamenter demokrasinin kuvvetler ayrılığı prensibine dayandığı hatırlatılarak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin görev ve sorumluluklarının Anayasada açıkça tarif edildiği vurgulandı.

Kurumlar arası işleyişin ahenginin bozulmasının devleti zaafa uğratacağı, bu nedenle yasama, yürütme ve yargı organlarının görev ve yetkilerini Anayasanın kendilerine çizdiği sınırlar dahilinde kullanmaları ve birbirlerinin yetki alanlarına girmemeleri gerektiği belirtildi.

Her üç kuvvetin de birbirinden bağımsız, tarafsız olması ilkesi ve Anayasa çerçevesinde görev ve sorumluluklarını birbirlerini etki altına almaya çalışmadan ve üstünlük mücadelesine girmeden yerine getirmelerinin esas olduğu ifade edildi.

Duyuruda, yargının siyasallaşmaması, siyasete müdahale etmemesi, yasama ve yürütmenin de yargıya müdahale etmemesi gerektiğini vurgulanarak, şöyle denildi:

''Böyle bir süreçte herkes sorumluluğunu idrak eden bir anlayışla hareket etmeli ve mevcut gerginliği artırmaktan kaçınmalıdır. Siyasi ve ekonomik istikrarın temini, uluslararası itibar ve algılanışımızın zedelenmemesi için problemlerin itidal ve sağduyu içinde çözülmesi konusunda tüm taraflar üzerine düşeni yapmalıdır.

Uluslararası ekonomik krizin etkilerini giderek daha derinden hissetmeye başladığımız bu dönemde iktisadi tedbir arayacağımıza hala sağduyu arıyor olmamız bir talihsizliktir. Türkiye artık daha fazla zaman kaybetmeden uzun dönemli ve tempolu büyümesini sağlamalı ve işsizlik başta olmak üzere tüm iktisadi ve sosyal sorunların çözümüne odaklanmalıdır.

Dünyada ekonomik bir kriz başlamışken ve ülkemiz de bunun etkisi altındayken Türkiye siyasetin ve hukukun kavgasından ciddi kayıplar verir. Bu kavga ülkeye fayda getirmez.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş