DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Niyet mektubunun ayrıntıları belli oluyor

Türkiye masası şefi Lorenzo Giorgianni başkanlığındaki IMF heyeti, çalışmalarına devam ediyor.

05.04.2008 10:50:00

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile dün akşam görüşen IMF heyeti, hafta sonunda çalışmalarını Hazine'de sürdürüyor.

Heyetin, pazartesi gününden itibaren, ekonomi yetkilileriyle görüşmelerine devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Bakan Şimşek başkanlığındaki Türk heyeti, 12-13 Nisan tarihlerinde Washington'da yapılacak olan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Bu nedenle IMF heyetinin, önümüzdeki hafta başlayacak olan IMF-Dünya Bankası Bahar Dönemi toplantılarına kadar Ankara'da kalması bekleniyor. Görüşmelere, Washington?da da devam edileceği belirtiliyor.

Türkiye ile IMF arasındaki mevcut stand by anlaşması Mayıs ayında sona eriyor.

IMF ile mevcut stand-by anlaşması çerçevesinde, geriye yaklaşık olarak 3,4 milyar dolarlık bir kredi imkanı kalırken bu kredi, tek parça halinde, iki gözden geçirmenin birleştirilmesiyle kullandırılacak.

Niyet Mektubu ile birlikte gözden geçirmelerin, bu ay sonuna kadar IMF İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanması bekleniyor.

Niyet mektubuna göre yapılacaklar

IMF?ye verilecek Niyet Mektubu çerçevesinde, yapısal reformların gerçekleştirileceği ve küresel gelişmeler de dikkate alındığında, güçlü bir kamu maliyesine yönelik önlemlerin uygulanacağı ifade ediliyor.

Sosyal güvenlik yasa tasarısının yasalaştırılması, verginin tabana yayılmasını sağlayacak ve gelir idaresini daha da etkinleştirecek adımlar atılmaya devam edileceği, bu kapsamda Maliye Bakanlığı tarafından, Gelir İdaresi bünyesindeki büyük vergi mükellefleri diliminin güçlendirilmesine ve kayıt dışının önüne geçecek tedbirlerin alınmasına devam edileceği vurgulanıyor.

Özelleştirmenin de programlandığı gibi sürdürüleceği belirtilirken, gelir azaltıcı uygulamalara gidilmeyeceği ifade ediliyor.

Niyet Mektubu çerçevesinde, sosyal güvenlik katkılarının toplanmasına ilişkin sistemin modernleştirilmesi, kamu personel rejiminin daha da rasyonel hale getirilmesi ile KİT'lerin mali ve idari yapısının güçlendirilmesine yönelik reform çabalarının da süreceği belirtiliyor.

Enerjide liberalleşmenin daha da güçlendirileceği belirtilirken, enerji KİT'lerinin mali dengelerinin sağlam bir yapıya kavuşturulmasının sektörde sağlıklı bir fiyatlama mekanizmasının oluşturulması ve serbestleşme ile özelleştirme çalışmalarının hızla tamamlanmasının, arz güvenliği ve hizmet kalitesi bakımından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Niyet Mektubunda, kredi ve kur riskinin daha ihtiyatlı yönetimi ile Tutsat (Mortgage) kanununa ilişkin ikincil düzenlemelerin uygulamaya konulmasının da önümüzdeki aylarda üzerinde çalışılacağı kaydediliyor.

Kamu bankalarına ilişkin özelleştirme stratejisinin sürdürüleceği belirtilirken, özelleştirme sürecinin programlandığı gibi götürüleceğinin altı çiziliyor.

Ayrıca, yeni Türk Ticaret Kanunu ile AR-GE'ye yönelik yasal düzenlemeler ve istihdam politikasının, işsizliği azaltırken, rekabeti ve verimliliği artıracağı ifade ediliyor.

Mali disiplin ve enflasyonla mücadele açısından, GSMH'nin yüzde 5,5'i oranında Faiz Dışı Fazla Hedefini garantiye almaya yönelik önlemlerin sürdürüleceği de vurgulanıyor.

Bu arada, enflasyondaki hedefin sapması nedeniyle IMF yönetimine, enflasyon bandındaki sapmanın nedenlerinin ayrıntıları da bildirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş