DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

17,8948 ₺

EURO

18,4174 ₺

ALTIN

1.027,54 ₺

BİST

2.829,58 ₺

Spor kulüplerinin borçlarına tecil geliyor

Spor kulüplerinin vergi borçları, 6 yılı aşmamak üzere ve uygulanmakta olan tecil faiz oranının 6'da biri dikkate alınmak suretiyle tecil edilebilecek.

04.04.2008 11:13:00

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Alt komisyon, amme alacaklarıyla ilgili yeni düzenlemeler içeren tasarıyı bazı değişiklikler benimseyerek, raporunu üst komisyona sundu.

Spor kulüplerinin vergi borçlarının tecil edilmesine olanak sağlayan düzenleme de alt komisyonda tasarıya eklendi.

Buna göre, 1 Temmuz 2008 tarihine kadar yapılacak müracaatlara uygulanmak üzere, spor kulüplerinin vergi, resim, harç, fon payı, bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zamları, vergi cezaları ve vergi cezalarına uygulanan gecikme zamları ile sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları borçları ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasından oluşan borçları, eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamlarından, 1 Ocak 2008 tarihinden önce vadesi geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olanlar, müracaat tarihinden itibaren 6 yılı aşmamak üzere ve uygulanmakta olan tecil faizi oranının 6'da biri dikkate alınmak suretiyle teminat alınmaksızın tecil edilebilecek.

2004 yılındaki yürürlüğe giren düzenlemeye göre borçlarını tecil ettiren spor kulüpleri de kalan taksit tutarları için yeni hükümden yararlanabilecek.

Sporcuların ücretleri

2018 yılına kadar teknik direktör ve antrenörler ile sporculara yapılan ücret ve ödemelerden hangi oranda gelir vergisi kesintisi yapılacağı da düzenledi.

Buna göre, lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için 5 oranında kesinti yapılacak. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındakilere, milli takımlarda görev yapan teknik direktör ve antrenörlere yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemeler için yüzde 5 oranında gelir vergisi kesintisi uygulanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde 31 Aralık 2007 tarihinde yürürlükte olan hükümler geçerli olacak.

Üniversite hastanelerin alacakları

Vakıf üniversiteleri hariç üniversite hastanelerinin, tedavi giderleri genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından karşılanan personel ile yeşil kartlı kişilere sundukları tedavi hizmetleri karşılığı olarak, 2008 yılından önce düzenledikleri fatura bedellerinden, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde Maliye Bakanlığı ile varılacak mutabakat çerçevesinde tahsil edemedikleri tespit edilen alacaklarının, Maliye Bakanlığınca mutabakat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yüzde 85'inin ödenmesi halinde geri kalan kısmı terkin edilecek. Üniversite hastaneleri, terkin edilen kısım için herhangi bir alacak ve hak talebinde bulunamayacak.

Üniversite hastanelerinin, tedavi giderleri belediyelerin bütçelerinden karşılanan personele sundukları tedavi hizmetleri karşılığı oluşan alacaklarından, protokollerle belirlenecek tutarının borçlu belediyeler tarafından protokolün düzenlendiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi halinde geri kalan kısmı terkin edilecek. Bu şekilde terkin edilecek alacak tutarı protokolde belirlenen toplam tahsil edilmemiş alacak tutarının yüzde 25'ini geçemeyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş