DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Karayolları 1 harcıyor, 4 kazanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2007 yılında toplam harcamasının 4 katı seviyesinde vergi ve geçiş ücreti elde etti.

31.03.2008 11:06:00

Otoyollar, devlet ve il yollarının yapım ve bakımından sorumlu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, 2007 yılında toplam harcamasının 4 katı seviyesinde vergi ve geçiş ücreti elde etti.

Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Bakanlığa bir süre önce bağlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün ülke ekonomisine sağladığı katkılara ilişkin bir doküman hazırlandı.

Buna göre, karayolları, ülkede üretimin ve istihdamın artırılmasına, üretim maliyetlerinin düşürülmesine, tüm sektörlerde verimliliğin artırılmasına, arazi kullanımı ve bölgesel gelişime katkı, iş ve sosyal amaçlı taşımacılık talebinin karşılanması, eğitim, sağlık ve turizm amaçlı seyahatlerin karşılanması, milli gelirin ülke sathında dengeli dağılımı, alınan vergiler yoluyla ulusal bütçeye mali katkı sağlanmasına doğrudan fayda yaratıyor.

Hesaplamalara göre, otoyollar, devlet ve il yollarının varlık değeri yaklaşık 102 milyar YTL olarak öngörülüyor.

Türkiye'de karayolu yatırım projelerinin iç karlılık oranları yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişiyor. 2000-2007 dönemindeki son 7 yılda fizibilite etüdü yapılan projelerin iç karlılık oranlarının ortalaması yüzde 15.24 olarak hesaplandı.

Projenin ekonomik ömrü süresince beklenen sosyo-ekonomik faydalar, projenin uygulanması ile bakım giderlerinde, seyahat süresi giderlerinde, kaza giderlerinde ve taşıt işletme giderlerinde meydana gelebilecek azalmalara bağlı olarak parasal değere dönüştürülüyor. Hesaplanan yüzde 15.24'lük iç karlılık oranına göre, mevcut karayolu ağı 15.3 milyar YTL ekonomik fayda sağlıyor. Bu değer, 758.3 milyar YTL olan Gayri Safi Milli Hasılanın yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor.

Karayolu ağını kullanan araçların benzin ve motorin üzerinden ödediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ile araçların ÖTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve otoyol-köprü gelirleri değerlendirildiğinde Karayolları Genel Müdürlüğünün sahip olduğu karayolu ağının ulusal bütçeye katkısı 2007 yılı sonu itibariyle yaklaşık 22.6 milyar YTL olarak tahmin ediliyor.

Türkiye'nin 2007 yılı bütçe gelirleri toplamı 189.6 milyar YTL olduğu dikkate alındığında, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan yollarda seyreden araçlardan alınan ÖTV, KDV, MTV ile otoyol ve köprülerden elde edilen gelirin toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğu hesaplandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2007 yılı yatırım harcamalarının 4 milyar YTL olduğu belirlenirken, karayolları altyapı yatırımlarına harcanan ödeneklerin yaklaşık 5.6 katı seviyesinde vergi ve ücret geliri elde edildiği saptandı. Genel Müdürlüğün 2007 yılı yatırım ve cari olmak üzere toplam harcama tutarı ise 5.6 milyar YTL olarak tespit edilirken, toplam harcama tutarının 4 katı seviyesinde vergi ve geçiş ücreti geliri elde edildiği belirlendi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş