DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İsmet Özel: AK Parti kapanamaz!

Türkiye'nin önde gelen şair ve yazarlarından İsmet Özel, AK Parti hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili 'AKP kapanamaz, İstiklal Harbi'nin mağlupları kapattırmaz' dedi.

27.03.2008 18:49:00

Haber Merkezi / TİMETURK

Şair, düşünür İsmet Özel'in kurduğu İstiklal Marşı Derneği, AK Parti'ye açılan kapatma davasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanlığı adına yapılan açıklamada, AK Parti'nin kapanamayacağı vurgusu yapılarak, 'İstiklal Harbi'nin mağlupları AK Parti'yi kapattırmaz' denildi.

'AK Parti aleyhine bir dava dosyası hazırlanması, Türkiye?de millet şuuruna ihtiyaç duymaksızın yaşanmasının hareket serbestisi sağladığına delilidir' tespitinin yapıldığı açıklamada, şu noktaların altı çizildi:

'Savaş alanı ve barış masası. Bu ikisinin şartlarının birbirine uymadığını herkes bilir. Dikkat gerektiren durum odur ki, biz Türkler barış masasında İstiklâl Harbi kazanmış bir millet değiliz. Bilakis, Batum?u ve Batı Trakya?yı barış masasında kaybetmiş bir milletiz. Biz o milletiz, kalbinden İstiklâl Harbi?ni kazanan orduyu doğuran, o orduya ithaf edilen İstiklâl Marşı?nı, kalbinden doğuran millet biziz. Türkiye?de bir ikinci millet yok.
Yerküre üzerinde kalpten doğmuş bulunan ve kalp gözü her daim açık, Türk milletinden gayrı bir millet yok.'

MİLLET ŞUURU GERİDE KALMADI

'Hayatını Türkiye?de idame ettiren herkes, öncelikle Türk olup olmadığını değil, bu yegâne millete mensup olup olmadığını kendine sormalıdır. Soruyu kim sorduysa toplumdaki yerini derhal buluverir. Millet içinde bir yer ediniverir. Yegâneliği aşikâr olan millet içinde mensubiyeti Türklükle izahı mümkün olanlar kendine tahsis edilmiş olan yere kavuşur. Hatırda tutulmalıdır ki, Türk milleti teker teker her ferdine hususi bir yer tahsis etmiş ve bu yer hiçbir şekilde gâvurların takdirine bırakılmamıştır. Türkiye?de yaşadığı halde bizim yegâne milletimize mensup olmadığını düşünenler, işgal ettikleri mevki ve makam neresi olursa olsun gerçek yerlerinin ancak o milletin koruduğu değerler ölçüsünde kabul gördüğünü bilmelidir. Millet şuurunun geride kaldığı fikriyle hareket edenler hata içindedir.'

KAPATMA DAVASINA FARKLI BAKIŞ!

'Millet şuurunun geride kaldığı ve köşe dönme ahlâkı dışında yaşayan kişi kalmadığı, dolayısıyla İstiklâl Marşı?nın muhatap bulamadığı kabulleriyle hareket edenler, yeni, yepyeni manevralar peşindedir. AKP aleyhine bir dava dosyası hazırlanması, Türkiye?de millet şuuruna ihtiyaç duymaksızın yaşanmasının hareket serbestisi sağladığına delildir. Vukuatın akıbeti belli değil. Belli olan toplumun bu manevraya paçasını kaptırarak çaresizliğe mahkûm edildiğidir. AKP davası söz konusu olduğunda, çok sayıda insan, ellerini oğuşturarak: ?Hele bir kapansın, bak neler olur?? der haldedir. Onlardan daha çok sayıda insan ise, elini alnına götürüp ?Kapanacak olursa halim nice olur?? ifadesiyle iç geçiriyor. Bütün toplum böylece ikiye bölünmüş denilebilir mi? Hayır, asla! Kalp gözü açık olanlar bölünmeye maruz kalmadı. Onlar hasımlarını tanıyor. Türkiye?de bir kesim var ki, AKP kapatılsa da, iktidarda da kalsa zarara uğramayacak ve gemisini yürütecek. Bunlar İstiklâl Harbi ile mağlubiyete uğratılmış, hülyaları berhavâ edilmiş olanlardır.'

ÇIKIŞ YOLUNUN YANITI İSTİKLAL MARŞI'NDA

'27 Mayıs 1960 ihtilâli Atatürk devrimlerinin restorasyonuydu. Bu restorasyonu tatbik edenler Türkiye?ye mahsus bir demokratik gelişmeye hak tanınmayacağı temel ilkesi uyarınca hareket etti. Dolayısıyla şu formül ister istemez yürürlüğe girmiş oldu: DEMOKRASİ = ABD + İSLÂM. İhtilâli takip eden 48 yıl denklemin üç unsurundan her birinin diğer ikisini hesaba katmadan hayata geçirilemeyeceği dayatmasıyla yaşandı. Formül İSLÂM + ABD = DEMOKRASİ şeklinde tertip edildiğinden, eğer İslâm?ı yaşamak istiyorsanız, bunu başarmanız ancak demokrasiden Amerika?yı tenkis ederek mümkündü. İSLAM = DEMOKRASİ ? ABD. Ama eğer, size Amerikancılıktan başka bir şey lüzum etmiyorsa, demokrasinin Atlantik ötesi yorumuna mahkûm idiniz: ABD = DEMOKRASİ ? İSLÂM. Yürürlükteki formül bir çıkmazın ifadesidir. Türk milletine mensup olanlar çıkış yolunun nereden geçtiğini İstiklâl Marşı?ndan öğrendiler.'


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş