Ziya Uygur

Ziya Uygur

Türk yazar Ziya Uygur... Ziya Uygur kimdir? İşte Ziya Uygur'un biyografisi

Ziya Uygur, 1912'de Isparta'nın Senirkent ilçesinde doğdu. Babası İbrahim Bey, aslen Konya'nın Taşkent kasabasından gelmiş bir müderristir. Annesi Nogaylar'dan Hacı Hıdır Efendi'nin kızı Emine Hanım'dır. Uygur, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Bursa Askeri Lisesi'nde eğitim gördü. 1937 senesinde de Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1946 yılında da sağlık raporu ile emekliye sevk edildi. Bu dönemde Afyon Senirkent Talebe Yurdu Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. Bunun yanında uzun seneler İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde eski metinler uzmanı olarak hizmetler yaptı. Ayrıca İhtilaller, İnkılaplar ve Siyonizm isimli bir kitap da yazdı. 7 Mart 1999 tarihinde de hayatını kaybetti.