Zerdüşt

Zerdüşt

Zerdüştlük dininin kurucusu olan Zerdüşt... Zerdüşt kimdir? İşte Zerdüşt'ün biyografisi

Zerdüştlük dininin kurucusu olan Zerdüşt İranlı olduğu bilinse de doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı akademisyenlere göre gerçek ismi Sipitama'dır.

ETİMOLOJİ

Zerdüşt kelimesi, Avesta dilindeki yaşlı manasına gelen zareta ile, deve anlamına gelen ustra kelimelerinden türetilmiştir. Anlamı yaşlı develere sahip olan kişidir. Ayrıca ismin ilk bölümünün Avesta dilinde sarı anlamına gelen "Zaray"dan gelme ihtimali de bulunmaktadır. Bu durumda sarı develere sahip olan kimse anlamına gelebilmektedir.

HAYATI

Zerdüşt'ün M.Ö. 628 yılında Rey'de doğduğuna ve M.Ö. 551 senesinde Tahran yakınlarında öldüğüne inanılmaktadır. Tahminler çoğunlukla efsanelere dayanmaktadır.

FELSEFESİ

Zerdüştlük, 6. yüzyılda formunu tamamlamış en eski tek tanrılı dinlerden olduğu bilinmektedir. Zerdüşt insanı gerçek (asha) ile yalan (druj) arasında ruhsal mücadele veren bir varlık olarak göstermektedir. Buna göre insanlığın amacı doğruluğu muhafaza edip ayakta tutmaktır. Öte yandan Zerdüştlük inancına göre bütün insanlar bakire bir kız ve köpek eşliğinde eğlenceli, şarkılı türkülü bir yer olan cennete gideceklerdir. Fakat bu inanca göre günahkarların cehennemde üç gün kalarak temizlenmeleri gerekecektir.