Zeliha Eliaçık kimdir?
Zeliha Eliaçık kimdir?

Zeliha Eliaçık kimdir?

Zeliha Eliaçıkİlk, orta ve lise eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra Almanya'da yabancı öğrenciler için üniversiteye hazırlık okulu “Studienkolleg”ten dönem birincisi olarak mezun oldu.

Almanya'nın Ruhr Bochum Üniversitesi Oryantalistik ve Siyaset Bilimi bölümlerini (çift ana dal) bitiren Zeliha Eliaçık “İsrail Devletinin Kuruluşundan Günümüze Yemen Yahudilerinin Sosyal ve Hukuki Statüleri” isimli saha çalışmasıyla aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı.
Alman Akademik Değişim Servisi'nin (DAAD) burs ve teşvikleriyle Suriye, Yemen ve Ürdün'de beş yıl sürey ile alan çalışmaları ve akademik görevlerde bulundu. Son olarak Alman-Ürdün Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve kültür işleri sorumlusu olarak çalıştı.

SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü'nde göreve başlayan Eliaçık ağırlıklı olarak Şarkiyat (Oryantalistik), Müslüman ve Avrupa toplumlarında azınlıklar, Almanya'nın dış politikası ve İslam siyaseti alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Zeliha Eliaçık Kimdir?

Mesleği:Dış Politika
Ünvanı:Avrupa Araştırmaları Direktörü