Yeni devletin ilk anayasası: Teşkilat-ı Esasiye

TBMM açıldıktan sonra günün ihtiyaçlarına göre yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulmuş ve I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası olarak kabul edilmiştir

14.05.2020 09:36:30

20 Ocak 1921 tarihinde yeni Türk devletinin ilk anayasası olan ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ifade eden Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi

Bu güven ortamında Anadolu'da yeni bir devletin doğduğunu ifade eden en önemli çalışmalardan biri anayasalı bir düzenli sisteme geçişti. 1921 Anayasası'nın kısa olmasının nedeni olağanüstü koşullarda hazırlanmış olmasından kaynaklıydı

Türk tarihinde ilk kez bu anayasa ile egemenlik ulusa verildi. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda devletin şekliyle ilgili bir hüküm yoktu

Millî egemenlik anlayışının doğal sonucu olan cumhuriyet adının konması sonraya bırakıldı. TBMM'nin şeriat hükümlerini de üzerine alması dolayısıyla laik bir anayasa değildi

Egemenliğin ulusa ait olması yönüyle 1876 Osmanlı Anayasasından ayrılıyordu

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddeleri şunlardı:

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

İdare yönetimi halkan kendi kendisini yönetme esasına dayanır

Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde toplanır

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir ve hükümeti de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümeti adını taşır

Büyük Millet Meclisi'nin seçimi iki yılda bir yapılır

TBMM üyeleri tüm ulusun vekilidir

Din buyruklarının yerine getirilmesi, yasaların konulması kaldırılması, değiştirilmesi, antlaşma ve barış yapılması, savaş karar verilmesi gibi temel haklar TBMM'nindir

Genel Kurul'da seçilen TBMM Başkanı, hükümetin de başkanıdır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)