Yeni bir başlangıçtan neler bekliyorsunuz?

Tercih ve üniversite sürecinin devamında sizleri yeni sosyal ve kültürel çevre bekliyor...İşte bu çevreyi şekillendirebilmek de elinizde...

09.08.2020 10:44:54

Üniversite sınavı bütün öğrenciler için adeta bir dönüm noktası olarak algılanmaktadır.

Vakit geldi çattı....Tercihleriniz şekillendi... Hayalinizdeki okulu kazandığınız durumda artık yeni bir hayata başlangıç yapmaktasınız. Bu hayat artık sizi gelecekteki mesleğinize adım adım götürecek bir taraftan da kültürel ve sosyal çevrenizi belirleyecek...

BAŞARINIZI DESTEKLEYECEK UNSURLAR

Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden birisi, üniversitenin seçilen mesleki alandaki başarısı. Bir üniversitenin ilgili bölümündeki akademik kadroların çalışma alanları, projeleri, verdikleri dersler bu başarının bir göstergesi olabilir. Bunun yanı sıra, üniversite bünyesindeki laboratuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, ilgili alandaki başarıyı gösteren diğer unsurlardır. Öğrencilerine uygulamalı araştırma olanakları sunan, alanında başarılı hocalarla öğrencileri bir araya getiren bir üniversite ortamı, mesleki eğitim ve başarıyı destekleyecek ilk kriterlerden

KÜLTÜREL YÖNDEN BAKIŞ

Üniversite tercihinde en önemli unsur ise ekonomik sosyal ve kültürel yönünüzün şekillenmesinde rol oynayacak olan üniversite kampüsleri..... Her öğrencinin hatta her mezunun anılarında bu vardır...Kampüste ve yurt ortamında yaşananlar kalıcı bir anı olarak kalabilmektedir....Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bir diğer kriter, üniversitenin sahip olduğu fiziksel ve sosyal imkanlar. Bir üniversitedeki öğrenci kulüplerinin aktiviteleri, gönüllü çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, fiziksel koşulları öğrencilerin sosyal gelişimleri için çok önemlidir. Bu tür faaliyetlerin yoğun olduğu bir üniversite ortamında, öğrenciler akranlarıyla daha kuvvetli bağlar geliştirebilecek, geniş bir sosyal çevre oluşturabilecektir. Bu da, hem üniversite yılları boyunca hem de mezuniyet sonrasındaki yıllarda kişisel ve profesyonel bir sosyal ağın kurulmasına katkıda bulunur.

YABANCI DİL ŞART MI?

Hem üniversite hayatı hem de iş hayatı için yabancı bir ya da birkaç dilin öğrenilmesi bir gerekliliktir. Tercih yapacak öğrenciler için önemli bir seçim kriter, üniversitenin yabancı dilde eğitim vermesi veya yabancı dil eğitimine önem vermesidir. Yabancı dil akademik hayatta uluslararası literatürün takibini sağlarken, diğer yandan iş yaşamında başarı kazanmanın temel gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle, yabancı dilde eğitim veren bir üniversitede okumak, kişinin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasını sağlamaktadır.

YUR İÇİ Mİ YURT DIŞI MI BAĞLANTILI OLSUN!

Üniversite hayatı, yalnızca akademik eğitimin sağlandığı bir süreç değil, aynı zamanda kişinin dünyayla iletişim kurmayı öğrendiği bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte, öğrencilerin farklı ülkelerden insanlarla ve kurumlarla etkileşim kurması zenginleştirici bir deneyim kazandırmaktadır. Bu bakımdan, tercih yapacak öğrencilerin seçtikleri üniversitenin ve bölümün uluslararası öğrenci değişim programları ve diğer yurtdışı bağlantıları konusunda bilgi edinmesi önemlidir.

MEZUNİYET VE STAJ

Üniversite eğitiminin önemli bir parçası, edinilen bilgilerin iş yaşamında ve uygulamada nasıl kullanıldığını bilmektir. Bu nedenle, staj imkanları öğrencinin yeni deneyimler kazanmasına, kariyer hedeflerini netleştirmesine ve öğrendiği soyut kavramların uygulamaya nasıl dönüştüğünü görmesine yardımcı olur. Tercih yapacak öğrenciler, seçtikleri bölümde ne tür staj imkânları olduğunu dikkate almalı, eğitimlerini zenginleştirebilecek uygulama olanaklarını araştırmalıdır.

AKADEMİK KADRO ÖNEMLİ

Hoca-öğrenci ilişkileri, üniversite hayatının en önemli bileşenlerinden biridir. Öğrenciler ve hocalar arasında birebir ve güçlü bir iletişimin kurulması, hocaların ulaşılabilir olması, öğrencilerin gelişimini büyük ölçüde destekler. Öğrenci ve hocalar arasındaki diyalog, hem eğitici hem de rehberlik edici bir işleve sahip olabilir. Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer kriter, üniversitenin sunduğu burs imkanlarıdır. Başarıya bağlı burs imkânlarının sunulması, öğrencinin akademik başarısını motive edebileceği gibi öğrencilere maddi açıdan da destek sağlar.Üniversitenin bulunduğu şehir, tercih aşamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli kriterdir. Üniversite için gidilecek şehrin büyüklüğü, güvenliği, sosyal ve kültürel imkânları, iş imkânları, şehirdeki yaşam pahalılığı, ailenin yaşadığı şehre uzaklığı, tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlar arasında.

YORUMLAR (0)