Yecüc Mecüc kavmi nedir?

Yecüc Mecüc kavramı aynı zamanda İncil'de de yer alan bir kavramdır. Yecüc Mecüc kelimesinin kökeni Arapça olarak bilinmektedir

2020-06-01 09:09:37

Yecüc ile Mecüc kavmi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de, Ayet-i Kerime'de yer almaktadır.
Yecüc Mecüc Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen fitne ve fesat yayan kötülük oluşturan bir kavimdir. Yecüc Mecüc Deccal'den sonra en tehlikeli kavimdir. Bozgunculuk ve kötülük yapan kavim olarak da bilinmektedir. Bir rivayete göre bozgunculuk yapan Yecüc Mecüc kavmi Zülkarneyn aleyhisselam'a şikayet edilmiştir. Zülkarneyn aleyhisselam'da bu kavme demir kütleleri ile dışarı çıkamayacak kadar sert bir set yapma olayıdır. Böylece Yecüc Mecüc kavmi bastırılmıştır. Yecüc Mecüc Deccal'den sonra çıkan en büyük fitne olarak bilinmektedir.

Kökeni Arapça ve İncilde de yer alıyor

Yecüc Mecüc kavramı aynı zamanda İncil'de de yer alan bir kavramdır. Yecüc Mecüc kelimesinin kökeni Arapça olarak bilinmektedir. Dil bilimciler bu konuda fazla tartışma içerisinde olsalar da son olarak Arapça olduğu kesin olarak tanımlanmıştır. Yecüc Mecüc Arapça'da "hızlı koşmak, düşmana alev ile saldırmak" anlamlarına gelen bir kelimedir. Yecüc Mecüc kelimelerinin Arapça'ya farklı dillerden geldiğini savunan kişiler bu dilleri şu şekilde sıralamışlardır. İbranice, Asurca, Yunanca veya Türkçe olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Farklı kaynaklarda ise Yecüc Mecüc için kabileleri yağmalayan, çocukları acımadan öldüren, Yahudilere musallat olan kabileler halinde dolaşıp bozgunculuk yapan kavimler olarak bildirmektedirler. Ayrıca bir ülkenin adı olabileceğini de düşünmüşlerdir.

Yecüc Mecüc Kavmi İle İlgili Kur'an Ayetleri

Kehf Suresi 93-98 Ayetleri;

"Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde nerede ise hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu."

" Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin?"

" Zülkarneyn şöyle cevap verdi: "Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. "

" Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet (vadiyi demirle doldurup) iki dağın arasını aynı seviyeye getirince, "Ateşi körükleyin!" dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit, "Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim" dedi. "

" Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. "

YORUMLAR (0)