DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Vatandaşın tansiyonu yüksek

Türkiye'de hiç tütün kullanmayan yüzde 69'a yakın bir kitle var. Kadınlarda obezleşme sorunu devam ediyor. Bel ve boyun şikayetlerimiz artarken en çok tansiyon ölçtürüyoruz

13.03.2021 20:56:11

Ülkemizde sağlık sektörüne yönelik adım ve yatırımlar devam ederken yıldan yıla gerek kamu gerekse özel harcamalarda da artış sözkonusu. Türkiye'nin sağlık harcama profiline bakıldığında yine kamunun ağırlığının artmakta olduğunu görmekteyiz.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakıldığında da dikkat çekici veriler karşımıza çıkıyor.
İşte 2019 yılı baz alındığında önümüze çıkan çarpıcı sonuçlar:

201 milyar liralık sağlık harcaması yapıldı

Türkiye'de toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 18,8'lik bir artış oranı ile 44 milyar 212 milyon TL olarak tahmin edildi.

Hastane harcaması ilk sırada

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2019 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2019 yılında yüzde 48,2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri üzde 25,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 11,9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2 bin 434 TL

Kişi başına sağlık harcaması 2018 yılında 2 030 TL iken, 2019 yılında %19,9 artarak 2 434 TL'ye yükseldi.

Obez bireylerin oranı yüzde 21,1 oldu

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 9,6 iken, 2019 yılında yüzde 21,1 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2019 yılında kadınların yüzde 24,8'inin obez ve yüzde 30,4'ünün obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 17,3'ünün obez ve yüzde 39,7'sinin obez öncesi olduğu görüldü.

Çocuklarda üst solunum yolu mağduru

Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde; 0-6 yaş grubunda %35,9 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü.

Bel bölgesi sorunu artıyor

Bel bölgesi problemleri 15 yaş ve üzeri bireylerde yüüzde 29,7 ile en fazla görülen hastalık oldu. Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde; bel bölgesi problemleri 2016 yılında yüzde 27,1 ile 2019 yılında da yüzde 29,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 20,5 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,4 ile hipertansiyon, yüzde 12,3 ile alerji takip etti

Bel fıtığı 35-50 yaş arasa daha yaygın

Bu arada bel fıtığına parantez açalım: Bel fıtığı denilince tek tedavi seçeneğinin cerrahi yöntem olduğuna dair yanlış inanış var. Oysa fıtık tanısı konmuş kişilerin ancak yüzde üç veya dördünde ameliyat gerekiyor.Bel fıtığı en sık 35-50 yaş arasında ve her iki cinste de eşit olarak görülür. Omurga yapısı nedeniyle uzun boyluların bel fıtığına yakalanma riskleri daha fazladır. Bel kayması ve bel ağrıları da fıtık olarak tanımlanmasa da bu yaş gruplarının önemli şikayetleri arasında.

Her gün tütün kullanan bireylerin oranı yüzde 28

Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 26,5 iken 2019 yılında artarak yüzde 28,0 oldu. Bu oranın erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 14,9 olduğu tespit edildi. Tütün kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2016 yılında yüzde 69,4 iken 2019 yılında azalarak yüzde 68,7 oldu. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok tütün kullanan bireyler yüzde 42,8 ile 35-44 yaş grubunda yer aldı.

10 milyon kişi sigara bıraktı

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Başkanı Mustafa Aydın,"Tütün ve tütün mamullerine karşı yasa Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıktığı zaman Türkiye'de ortalama 30 milyon civarında sigaran içen insan vardı. Yapılan uygulamalar ve konulan kanunlar, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, yapmış olduğumuz konferanslar ve seminerler sonucunda sigara içenlerin sayısı 20 milyon seviyelerine düştü. Yani 10 milyon insan sigarayı değişik vesilelerle bıraktı" değerlendirmesini yapmıştı.

En çok faydalanılan koruyucu hizmet yüzde 50,8 ile tansiyon ölçtürme

Son 12 ay içerisinde, 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyon ölçtürenlerin oranı 2016 yılında %48,6 iken 2019 yılında artarak %50,8 oldu. Bireylerin faydalandığı koruyucu hizmetlerden; 2016 yılına göre en çok artış gösteren hizmetler kolesterol ve kan şekeri ölçümü oldu.

Hipertansiyon görülme oranı yüzde 29

Dünyada yaklaşık 1,13 milyar insanın yüksek kan basıncı sağlık sorunu olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca bu grupta her 5 kişiden sadece birinin kan basıncı kontrol altındadır. Hipertansiyon dünya çapında erken ölümlerin en önde gelen nedenlerinden biridir.Türkiye'de 18 yaş üstündeki kişilerde hipertansiyon görülme oranının yüzde 28,8.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş