DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Van’da gösteri ve yürüyüş yasağı

Van merkez ve ilçelerinde 7 gün boyunca yapılması planlanan her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş gibi etkinlikler valilik tarafından yasaklandı.

5 Yıl Önce
2016-11-04 10:37:33

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasa'nın 120. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre Bakanlar Kurulu kararınca ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren 90 gün süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesinin kararlaştığı ve OHAL'in 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, “Terör örgütünün planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 25.10.1983 tarihli 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. Bölüm Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler başlıklı 11. maddesi (m) bendi, ‘kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak' hükmü ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 14. maddesi (c) bendi ‘Olağanüstü Hal'in uygulanmasında görev ve yetki; birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde koordine ve işbirliği Başbakanlıkla sağlanmak suretiyle bölge valilerine aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür.' 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesinde belirtilen ‘Vali; il sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır' hükmü ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ‘bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir' hükmü gereğince 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi gibi türdeki tüm eylem ve etkinlikler, bu etkinlikler öncesi sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 4 Kasım 2016 tarihi ile 11 Kasım 2016 tarihleri arasında yedi gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş