DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

Van, Antep ve Sivas'a 'bale geliyor'

Kurulduğu günden bu yana sanatsal anlamda tüm Anadolu'ya hizmet götürmek isteyen Devlet Opera ve Balesi'nin radarında yeni iller var...

17.02.2021 19:07:17

Atatürk 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada; "...Bir ulusun yeni değişikliğindeki ölçü, musikideki değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir... Ulusal ince duyguları toplamak, onları bir gün önce genel musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu şekilde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir." derken Cumhuriyetin ilerleyen sürecinde tiyatro, opera ve bale dalları da resmiyet kazanmaya başladı.

Opera ve balenin tarihi seyri

Tiyatro, opera ve bale sanat dallarını bünyesinde bulunduran Devlet Tiyatroları 1949 yılında kurulmuş, Devlet Opera ve Balesi 1970 yılına kadar Devlet Tiyatroları teşkilatında bir Bölüm olarak yer almış, 1958 yılına kadar aynı yönetim altında idare edilmiştir. 1970 yılında Devlet Opera ve Balesi ‘Kuruluş Kanunu' gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ‘Bağlı Kuruluş' olarak atfedilip ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü adını aldı

Osmanlı'da opera gelişim süreci

Osmanlı Devleti döneminde, Avrupa ülkelerine gönderilen elçilerin padişaha sundukları “Sefaretname” isimli eserlerde opera sanatından bahsettikleri görülmüştür. Padişah III. Murad döneminde (1574-1595) sarayda ilk müzikli oyun sergilenmiştir. 17.yüzyılda opera sanatının yayılması ile sarayda operaya ilginin artmasını sağlamış Sadrazam Köprülü Ahmet Paşa bir düğüne Venedik'ten opera getirmeyi istemiş ancak törene çok kısa süre olduğu için bu isteğini gerçekleştirememiştir. Kendisi de bir besteci olan Padişah III. Selim (1761-1808), Topkapı Sarayı'nda 1797 yılında yabancı bir topluluğa opera temsili vermiştir.

 Hangi illerde akti hizmette?

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde;
-Ankara Devlet Opera ve Balesi (1949)
-İstanbul Devlet Opera ve Balesi (1970)
-İzmir Devlet Opera ve Balesi (1982)
-Mersin Devlet Opera ve Balesi (1993)
-Antalya Devlet Opera ve Balesi (1999)
-Samsun Devlet Opera ve Balesi (2009)
Müdürlükleri faaliyetlerini sürdürüyor.

Ve fiilen görev yapan bu Müdürlükler yanı sıra açılması planlanan Müdürlükler şunlar:

Gaziantep Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Van Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Sivas Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Kaç personel çalışıyor?

Genel Müdürlükte 150
Ankara Devlet Opera ve Balesi 803
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 721
İzmir Devlet Opera ve Balesi 505
Mersin Devlet Opera ve Balesi 368
Antalya Devlet Opera ve Balesi 370
Samsun Devlet Opera ve Balesi 364
Genel Toplam: 3.281

Cinsiyet ve yaşa göre dağılım

Toplam personelin yüzde 57'lik bölümünü erkek çalışanlar, yüzde 43'lük bölümünü kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Yaş aralığı bakımından veriler incelendiğinde ise, “18 – 25” yaş arası çalışanlar yüzde 5,96, “26 – 35” yaş arası çalışanlar yüzde 24,17 , “36 – 45”
yaş arası çalışanlar yüzde 32,39, 46 yaş ve üzeri çalışanlar yüzde 37,5 oranında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş