2017-12-09 21:45:50

Akademisyenler, siyasetçiler veya kanaat önderleri Türkiye'nin meselelerini sık sık gündeme getiriler, kurtuluş reçetesi sunmaya çalışırlar. Televizyonlarda bunları sık sık görürüz. Kimisi Türkiye'nin gelişememesinin sebebini sanayiye bağlar... Kimileri de teknolojiye... Bazıları vardır, eğitimin yetersiz ve iyi olmayışına bağlar. Hepsinin tesbitinde doğruluk payı vardır. Ezberlediğimiz şeyler bunlar... En uçuklar ise, sanatın ve tiyatronun devlet tarafından yeterli desklenmediği için Türkiye'nin gelişmediğini savunur. Bunları da ben ciddiye almam.

Dedik ya, hemen hemen hepsinin haklılık payı var lakin bir engel hiç gündeme gelmedi. O da medya! Türkiye'nin gelişmesinin önündeki en büyük engel bence; ne sanayileşememek ne eğitimsizlik ne teknoloji vs... Türkiye'nin önündeki en büyük engel millî bir medyasının olmayışıdır.

Şimdiye kadar Türkiye'nin millî medyasının olmayışından dolayı darbeler yapılmıştır.

Türkiye'nin millî medyasının olmayışından dolayı ihanet haberleriyle devlet hep yara almıştır.

Millî medya olmadığından dolayı hükümetler yıkılmıştır.

Toplum, millî olmayan medya tarafından bölünmüş, kutuplaştırılmıştır.

Millî olmayan medya sürekli teröre "gizli" destek çıkmıştır.

Milletin meclisini küçümsemeyen, aşağılamayan bir medya millîdir. Millî olan medya çağımızda devletin en önemli "bilgi" aracı ve aynı zamanda "korumasıdır".

Millî olmayan medya, Türkiye'de sürekli toplumsal barışı ve huzuru bozan, birliği engellemiştir.

Türkiye böyle bir medyadan maalesef mahrum bırakılmıştır.

Millî birlik sağlanamamıştır.

Almanya medya konusunda da mükemmeldir. Tez konusu olabilir.

Medyası tamamen millîdir.


Millî olmayan gazeteci bir yayın kurumunun başında düşünülemez bile...

Almanya'nın çıkarlarına aykırı haberi yapabilecek yayın yönetmeni yoktur.

Halkı kutuplaştıran, bölmeye çalışan bir medya yoktur.

Yılın 365 günü yayın yapıp ta, 360 gün iktidardaki hükümeti kötüleyen bir "güruh topluluğu" da yoktur.

Sürekli asker kökenli kişileri konuşturan, genelkurmay kaynaklı haberler bulamazsınız.

Alman yayın kurumları devlete halel gelmemesi için itina gösterirler.

Alman medyası dış siyasette her zaman hükümetle hemfikirdir.

Almanya'da en büyük medya patronu devletin kendisidir.

Toplumda bir birlik sağlandığı için, verimlilik sürekli artmıştır.

Sonuç itibariyle, Türkiye önündeki bu ‘'milli engeli aşmadıkça işi hayli zor gözüküyor.