Turkcell, ISO 14064 belgesini aldı

Turkcell, ISO 14064 belgesini aldı

16.07.2015 10:44:41
Turkcell, gönüllü ve bağımsız sera gazı projelerinin yönetim standardı olan ISO 14064 belgesini almaya hak kazandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sera gazı standartlarıyla ilgili tüm sorumlulukları yerine getirerek Türkiye'de ISO 14064 - Kurumsal Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması belgesini alan ilk GSM firması oldu.

Turkcell, iklim değişikliğinin neden olduğu riskler ve yarattığı yeni fırsatlar konusunda çalıştı ve bu çalışmaları stratejik planlarının bir parçası haline getirdi. İlk kez 2013 yılında CDP Türkiye'yi (Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi) yanıtlayan Turkcell, 2014 yılı için daha kapsamlı hazırladığı raporunu da kamuoyuyla paylaşmak üzere tamamladı.

Şirket ve kurumlara sera gazı salımlarının ve uzaklaştırma projelerinin, ölçülmesi, raporlanması ve doğrulanmasına yönelik uluslararası bir standart olan ISO 14064 belgesi için başvuran kurum ve kuruluşların, uluslararası standartları yerine getirmesi bekleniyor. Turkcell, bu çalışmayı paydaşların beklentilerine cevap verebilme ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çabaların parçası olmak hedefiyle gerçekleştirdi.

Turkcell'in sera gazı salımlarını belirlemesi, izlemesi, raporlaması ve azaltımı konularında tutarlılık ve şeffaflık göstermesi, şirkette sera gazı yönetimi stratejileri geliştirmesi ve uygulaması ve gelecek için planlar oluşturması gibi çalışmaları, bağımsız denetçi kuruluşlar tarafından doğrulandı ve Turkcell, ISO 14064 belgesini almaya hak kazandı.

-Baz istasyonlarında 3 bin 837 ton sera gazı azaltımı

Turkcell 2013 yılından bu yana yaptığı verimlilik çalışmaları kapsamında sağladığı elektrik tasarrufu ile Kapsam 2 salımlarında yaklaşık yüzde 5 azaltım elde etti. Salım azaltım projeleri arasında özellikle baz istasyonlarında kullanılan enerjinin yönetimi ile ilgili yapılan iyileştirmeler ve yenilikçi uygulamalar sonucunda elektrik tüketimi azaltılarak baz istasyonlarında verimlilik sağlandı.

Turkcell, günün farklı zaman dilimlerinde değişkenlik gösteren enerji ihtiyaçları bulunan baz istasyonlarına güç koruyucu algoritmalar geliştirerek enerji yönetim sistemi kurdu. Böylece baz istasyonlarında 3 bin 837 ton sera gazı salım azaltımı sağlandı.

Turkcell'in 2014 yılında gerçekleştirdiği enerji verimliliği projeleri ile toplamda 7 bin 287 ton karbondioksit azaltımı sağlanmış oldu. Bu değer yaklaşık 3,5 milyon kilogram değerinde kömür yanmasının önlenmesine veya yaklaşık bin hanenin 1 yıllık elektrik kullanımına eş değer bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Adem Akgün

bu demektir ki 2-3 gün içinde ceyşul islam çok ağır bombardımana maruz kalacak. çok ağır, 100-150 kişi kaybedecek hatta bunu yaptığına defalarca pişman olacak. ! hep böyle .