SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu yürürlüğe girdi
16.02.2013 09:40

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu yürürlüğe girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Disiplin cezalarında değişikliği ön gören kanun ile TSK'dan ayırma cezalarında önemli değişiklikler oldu. Kanuna göre, ahlaki zayıflık ve iffetsiz bir kimse ile ev

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Disiplin cezalarında değişikliği ön gören kanun ile TSK'dan ayırma cezalarında önemli değişiklikler oldu. Kanuna göre, ahlaki zayıflık ve iffetsiz bir kimse ile evlenmekte ordudan atılma sebepleri arasında yer aldı. Askeri disiplin cezalarına karşı, mahkemede iptal davası açılabilecek.

Askeri disiplinde önemli değişiklikleri içeren 'Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde etkin bir disiplin sisteminin tesisi, muhafazası ve idamesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre şöyle: " Uyarma, Kınama, Hizmete kısmi süreli devam, Aylıktan kesme, Hizmet yerini terk etmeme, Oda hapsi, Silahlı Kuvvetlerden ayırma" Cezaların hangi idare tarafından verileceği ise şu şekilde: "Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından; Silahlı Kuvvetler'den ayırma cezası yüksek disiplin kurulları tarafından verilir."

TSK'DAN AYIRMA CEZALARI

Silahlı Kuvvetler'den ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler, kanunda 9 ayrı madde halinde sıralandı. Söz konusu disiplinsizlikler şöyle:
"a) Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek: Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk hâlleri hariç olmak üzere, aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık hâline getirmektir.
b) Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmaktır.
c) Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.
ç) Gizli bilgileri açıklamak: Yetkisi olmadığı hâlde, devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi yararlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak veya açıklamaktır.
d) İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak: Siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaktır.
e) Uzun süreli firar etmek: Geçerli bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak bir yıldan fazla süre ile izin süresini geçirmek veya firar hâlinde bulunmaktır.
f) Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek: Disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmayı alışkanlık hâline getirmek veya aldığı disiplin cezalarına rağmen ıslah olmamaktır.
g) İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak: İffetsizliği anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmektir.
ğ) Gayri tabii mukarenette bulunmak: Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmaktır."

Ayırma cezasının görüşüldüğü disiplin kurulları, asgari binbaşı rütbesinde bir başkan ile meslekte beş yılını tamamlamış, başkandan kıdemsiz bir subay ve bir astsubay üye olmak üzere, disiplinsizlik yapan personelin astı olmayan toplam üç kişiden oluşur. Kurulun başkan ve üyeleri teşkilatında kurulduğu komutan veya askeri kurum amiri tarafından her yılın aralık ayında bir yıllığına görevlendirilir. Kurul üyeleri, zorunlu nedenler hariç görev süresi içinde değiştirilmezler. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

GENERAL VE AMİRALLER HAKKINDAKİ TAHKİKAT GENELKURMAY TARAFINDAN

General ve amiraller hakkındaki tahkikat Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulunda yapılır. General ve amiraller hakkında ise Genelkurmay Başkanlığı'nda teşkil edilecek yüksek disiplin kurulu tarafından karar verilecek ve yerine getirilecek.

DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI DAVA AÇILABİLECEK

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezaları ile subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından barış zamanında verilmiş olan aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde iptal davası açılabilecek.

YAŞ KARARLARI, YARGI DENETİ DIŞINDA

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da değişiklik yapılarak, şu hüküm getirildi; "Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler, Yüksek Askeri Şura'nın kararları ile disiplinsizlik nedeniyle verilen disiplin cezaları ve diğer idari yaptırımlar yargı denetimi dışındadır. Ancak; Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararına ve askeri disiplin ile ilgili kanunlarda yargıya açık olduğu belirtilmiş olan disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıktır."


    YORUM YAZ

YORUMLAR

Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
TİMETÜRK BİYOGRAFİ