DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

DOLAR

18,5904 ₺

EURO

18,1762 ₺

ALTIN

1.016,99 ₺

BİST

3.572,95 ₺

Türkiye'nin antibiyotik direnci sorunlu

Antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı sadece kullanan kişiyi değil tüm toplumu olumsuz etkiliyor. Gereksiz kullanılan antibiyotikler, bakterilerin direnç kazanmasına yol açarken, insanları hastalıklara karşı çaresiz bırakıyor.

12.04.2011 07:48:33

Antibiyotik direncimiz Batı’dan 4 kat fazla

Dğnya Sağlık Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda konuşan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi (RSHM) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ertek, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bu yılki günün temasını “yanlış antibiyotik kullanımı ve antimikrobiyal direnç’’ olarak belirlediğini söyledi.

Bu temanın her geçen gün dünyada antibiyotik direncinin artmasından dolayı seçildiğini ifade eden Ertek, “Yanlış antibiyotik kullanımı nedeniyle böyle bir durum ortaya çıktı. Antibiyotiklerin doğru kullanımı için sağlık personeli ve halkın eğitimine önem veriyoruz’’ diye konuştu. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab da, antibiyotiklerin çok değerli buluşlar olmasına rağmen, doğru kullanılmadığını, dünyada şu anda hiçbir ilaca yanıt vermeyen “süper organizmalar” ın bulunduğunu belirtti.

‘KRİTİK NOKTADAYIZ’

Jakab, şunlara dikkati çekti: “Antibiyotik direncinin daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığı kritik bir noktada bulunmaktayız ve yeni antibiyotiklerin zamanında geliştirilmesi de mümkün gözükmemektedir. Avrupa’da ve tüm dünyada seyahatlerin sıklaştığını ve ticaretin büyüdüğünü dikkate aldığımızda herkes bilmelidir ki tüm ülkeler bu sorunu çözene kadar hiçbir ülke tek başına güvende olmayacaktır.’’

ANTİBİYORİK ARTIK REÇETESİZ SATILAMAYACAK

Toplum sağlığı açısından büyük tehlike arz eden bu durumu önlemek için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, reçetesiz antibiyotik satışına sıkı denetim getirdi.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının yol açtığı direnç sorununun dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek büyüyen bir tehlike haline gelmesi, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Hazırlanan strateji eylem planı taslağında, reçetesiz antibiyotik satışına sıkı denetim getirilmesi ve Türkiye'deki antibiyotik direnç sıklığının belirlenmesi gibi önlemler yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ertek, ilk keşfedildiğinde birçok hastalığa çare olan, ancak zaman içinde bilinçsiz kullanım sonucu giderek etkisizleşen antibiyotiklerin yerinde kullanımı için bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Akılcı antibiyotik kullanımı için stratejik eylem planı taslağı hazırlandığını bildiren Ertek, antibiyotik kullanımında hekimlere yol gösterici rehberler hazırlanacağını vurguladı. Taslak planda şunlar öngörülüyor:

Eczanelerden reçetesiz antibiyotik satışına sıkı denetim getirilecek. Denetimler, İlaç Takip Sistemi üzerinden yapılacak. Reçetesiz antibiyotik sattığı belirlenen eczanelere yaptırım uygulanacak.

Hastanelerde görevli antibiyotik kontrol ekipleri eğitilerek görev tanımları düzenlenecek.

Sağlık kurumlarında ameliyat öncesi kullanılan antibiyotiklerle ilgili düzenlemeler getirilecek.

Türkiye'de antibiyotik kullanımı ile ilgili gerçekler araştırılacak. Bu çerçevede, ülkedeki antibiyotik kullanım sıklığı, bunun ne kadarının akılcı olduğu ve antibiyotik direnç sıklığı belirlenecek.

Ulusal antimikrobiyal direnç surveyans sistemi ile hastaneler Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği 12 bölgeden eşit dağılım sağlayacak şekilde seçildi. Bu çalışmayla 79 hastanenin antimikrobiyal direnç oranları toplanacak ve ülkedeki durum bilimsel anlamda geçerli yöntemlerle incelenecek. Verilerin bu yıl içinde analiz ve rapor edilmesi planlanıyor.

Gerekli yasal düzenlemelere gidilecek.

Diş, eczacılık, veteriner ve ziraat fakültelerinde antibiyotikle ilgili eğitim gözden geçirilerek varsa eksikler giderilecek. Tıp doktorlarına hizmet içi, halka da bilinçli kullanım için eğitim verilecek.

Antibiyotik kullanımının yaygın olduğu veterinerlik ve tarım uygulamaları ile ilgili bir proje yapılacak.

HEKİM DE, ECZACI DA, HASTA DA EĞİTİLMELİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre antibiyotiklerin yaklaşık yarısının gereksiz yere kullanıldığını bildirdi. Türkiye'de en sık reçetelenen ilaçların yüzde 20-40'ının antibiyotikler olduğunu belirten Saltoğlu, "Antibiyotiklerin yanlış kullanımı sonucunda oluşan direnç gelişimi, özellikle yoğun bakımda yatan hastaların sağ kalımını etkiliyor. Hastanelerde tüm antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar izole edilmekte ve hastalar bu nedenle yaşamlarını kaybedebilmekte." dedi. Saltoğlu, bilinçli antibiyotik kullanımıyla ilgili ise şunları önerdi:

DİRENÇ GELİŞİMİ MUTLAKA İZLENMELİ

Gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için teşhis koyma ve tedavide kanıta dayalı stratejiler hayata geçirilmeli.

Her hekimin uygun antibiyotik kullanımını davranış biçimi haline getirmesi hedeflenmeli.

Hastanede olduğu gibi toplumda da özellikle birinci basamakta antibiyotiklerin kullanımını izleyen denetim mekanizması sağlık otoritesince kurulmalı.

Uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrasında da uygun antibiyotik kullanımı konusu sürekli canlı tutulmalı.

Eczacılar için akılcı antibiyotik kullanımı hakkında yaşam boyu eğitim devam etmeli.

Hastalarda antibiyotiklerin uygun kullanımı hakkında farkındalık oluşturulmalı ve halka bu konuda eğitim verilmeli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş