'Toplumun nüvesinde aile vardır'

Aile toplumun şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bireylerin birbirine yaklaşımları ise karakterlerini ele vermektedir.

2020-06-18 16:11:06

Toplumların en belirleyici özellikleri o toplumdaki aile yapısının ölçeği ve ölçümlenmesiyle ortaya konabilmektedir...

Küçük bir çocuğu düşünün, ailesi olmadığı takdirde eline bütün imkânları verseniz de ne işe yarayabilir. Yapılan araştırmalar, bakımevlerinde büyüyen çocukların zihinsel durağanlık ve duygusal sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Burada çocuğa her türlü imkânları vermiş olabilirsiniz ama bunlar annenin yerini tutamaz. Anne çocuğa, çocuk anneye muhtaçtır.

Ek küçük birimden en büyük birime kadar topluma sirayet eden davranış kalıplarında 'aile gibi olabilme' şuuru esas olarak kabul edilmektedir.
Ailenin insanlara vadettiği ayrıcalık ve sunumlar kişiliğin gelişiminde de önemli rol oynamaktadır.

Değerlerimizle varız

Bu değerleri aile içinde yeşertebilirseniz, bunlar sizin bireysel, ailesel ve toplumsal huzurunuzu sağlayacaktır. Aile içinde bir huzursuzluk baş göstermeden bunlara sıkı sıkıya tutunmalısınız. Bilindiği üzere koruyucu hekimlik bedeni korumak anlamında önemli bir iştir. Bu değerler de sizin, aile saadetinizi koruma noktasında koruyucu hekimlik yapacak kılavuzlardır.

Toplumumuzda kişiler birbirine ne oranda muhtaç ise ileriye dönük yaşamsal endişe, sevinç ve beklentilerde de o oranda birbirlerine bağımlı haldedirler...
Bir erkeğe en yakın kişi onun eşidir, aynı şekilde kadına en yakın kişi de yine eşidir. Varlık âlemi birbirine zıt örgülerden oluşmuyor aksine, burada bir tamamlayıcılık var. Uhud Savaşı'na Hazreti Hamza ve yeğeni Hanne'nin kocası Mus'ab Bin Umeyr de katılmıştır. Hamza bu savaşta şehit olur, Hanne'nin kardeşi Abdullah Bin Cahş da şehit düşer. Hanne önce Hamza'nın sonra kardeşinin şehadet haberini alır. Gözyaşlarını tutar, fakat bundan sonra kocasının şehadet haberini alınca kendini tutamaz ve feryat etmeye başlar. Resulullah, “Bir kadın için kocasının yeri başkadır” der.

YORUMLAR (0)