Temmuza 'tarihi' bakış

III. Selim”in Öldürülmesi,Napolyon’un İskenderiye’yi işgali ve Büyük İstanbul depremi Temmuz ayının kronolojik olayları arasında yer alıyor

2020-07-02 08:07:47

01 Temmuz 1730- III. Ahmed'in vefatı. 1839- Abdülmecid'in tahta çıkışı.
02 Temmuz 1798- Napolyon'un İskenderiye'yi işgali.
03 Temmuz 1839- Ahmed Paşa'nın İhanet ederek Osmanlı Donanmasını Mısır'a Kaçırması
04 Temmuz 1918- VI Mehmed Vahidüddin'in tahta çıkışı.
05 Temmuz 1830- Fransız'ların Cezayir'i işgali.
07 Temmuz 1770- Osmanlı donanmasının Rus'lar tarafından Çeşme'de batırılması.
08 Temmuz 1805- Mehmed Ali paşa'nın Mısır valiliğinin onaylanması.
09 Temmuz 1783- Kırım Hanlığı”nin çöküşü
10 Temmuz 1894- Büyük İstanbul depremi
11 Temmuz 1789- Osmanlı-İsveç İttifakı(Beykoz Anlaşması).
1882- İngiliz1er”in İskenderiye'yi topa tutmaları ve Mısır meselesinin ortaya çıkışı,
13 Temmuz 1841- Londra'da Boğazlar sözleşmesi imzalandı
1878- Osmanlıların dağılma sürecini başlatan Berlin Anlaşmasının imzalanması.
15 Temmuz 1840- Mısır Meselesini çözümleyen Londra Mukavelesinin imzalandı.
19 Temmuz 1711- Purut savaşının başlaması,
21 Temmuz 1711- Purut Savaşının bitmesi ve Osmanlı-Rus Anlaşması.
21 Temmuz 1633- Türk tarihinin en kanlı olaylarından Padişah Genç Osman”ın Tahtından
1711- Purut Savaşının bitmesi ve Osmanlı-Rus Anlaşması.
1774- Küçük Kaynarca Anlaşması ve Kırım'ın İstiklali,
22 Temmuz 1723- Gedikpaşa'dan başlayan büyük İstanbul yangını.
23 Temmuz l908- II.Meşrutiyetin ilanı
25 Temmuz 1920- Edirne'nin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi.
27 Temmuz 1730- Balat”tan başlayan İstanbul yangını.
28 Temmuz 1808- III. Selim”in Öldürülmesi,
1808- IV. Mustafa”nın tahtan indirilmesi.
1808- II Mahud'un tahta geçmesi.
29 Temmuz 1754- İstanbul ve Trakya depremi.

YORUMLAR (0)