Tatilde öğrenci eğitimden kopar mı?

Gerek öğrenciler gerekse öğretmenler tatil sürecinin girmesiyle birlikte yeni bir döneme kapa araladı. Bu dönemde davranış kalıpları ve bireysel ilişkiler de yeniden şekillenebiliyor.

08.08.2020 10:08:20

Pandemi süreci gerek öğrencileri gerekse öğretmenleri yeterince gerdi. Uzun ve yoğun bir okul döneminin ardından beklenilen yaz tatili geldi çattı. Yaz tatili öğrenciler, aileler ve öğretmenler için uzun soluklu bir dinlenme fırsatı sağlıyor. Birçok öğrenci bu fırsatı okuldan ve okulla ilgili bütün uyaranlardan uzak durmak için kullanmayı tercih ediyor ki bu da oldukça doğal. Öğretmenler için ise yaz tatilinin iki yönü var.
Yaz tatillerinde mutlaka öğrenilen bilgilerin/ kazanılan becerilerin bir kısmı tamamen unutulur, bir kısmı ise aktif olarak kullanılmadıkları için gerilere itilir.

Öğretmen öğrenci ilişkilerinde kritik noktalar

Yaz tatillerin verimli ve keyifli geçirmenin sorumluluğu öncelikle aileye aittir. Öğretmenin rolü ise aslında daha kritik bir önem taşır; aileyi doğru şekilde yönlendirmek ve bilgilendirmek. Özellikle ilköğretim kademesindeki öğretmenler öğrencileri ve aileleri ile daha fazla paylaşımda bulunma şansına sahiptirler. Öğretmen çocuğun bilgi ve beceri birikimleri ile ilgili profesyonel bir gözleme ve değerlendirmeye sahiptir. Bu nedenle aileyi çocuklarının olumlu ve gelişmesi gereken yönleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmeyi en etkin şekilde yapabilecek tek kişidir.

İletişimin kalitesi önemli

Öncelikle öğretmen - öğrenci ve aile arasındaki iletişimin kalitesi oldukça önemlidir. Okul ve aile işbirliği çocuğun eğitim ve öğretim kalitesini artıracak en önemli etkendir. Öğretmenin mesleki sınırlar içerisinde her öğrenciyi ayrı birey olarak görmesi, onlarının bireysel farklılıklarının ve ihtiyaçlarının farkında olması öğretmen -öğrenci arasındaki sağlıklı bir güven ilişkisinin kurulması için yeterlidir. Tabi ki de okul sistemi içerisinde öğretmenin her çocukla birebir ilgilenebilmesi, her ayrıntıyı takip etmesi mümkün değildir. Ancak çocuğun bireysel özelliklerini farkında olması, aile ile iletişimde olarak ev ile ilgili temel bilgilere sahip olması öğretmenin öğrencisi ile etkili bir iletişim kurabilmesi için gereklidir.

YORUMLAR (0)