Tarihte mayıs aynın önemli olayları

Türk ve dünya tarihinde mayıs ayı ayrı bir öneme sahip. Peki bu ay tarihi açıdan hangi olaylar yaşandı.İşte bunlardan en önemlilerinden bazıları...

15.05.2020 09:48:37

3 Mayıs 1481'de, Fatih Sultan Mehmet vefat etti.

3 Mayıs 1920'de, TBMM'nin ilk kabinesi kuruldu

4 Mayıs 1421'de, Çelebi Sultan Mehmet vefat etti.

6 Mayıs 1955'te, bestekâr ve müzik bilgini Hüseyin Sadettin Arel öldü.
7 Mayıs 1943'te, Fethi Okyar vefat etti.

10 Mayıs 1795'te, Halıcıoğlu'nda ilk topçuluk okulumuz “Mühendishane-i Berri Hümayun” açılmıştır. Bu okul, III. Selim devrinin en hayırlı teşebbüslerinden biridir. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Mühendishane daha çok önem kazanmıştır.

10 Mayıs 1799'da, Fransızlar Akka Kalesi'ne saldırıya geçtiler.

11 Mayıs 1876'da, Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın vükela meclisinden çıkarttığı bir kararla İstanbul'da ve taşrada basılan gazetelere sansür konmuştur.

11 Mayıs 1897'de, Gazi Ethem Paşa'nın Yunanlıları mağlup ettiği zafer yaşanmıştır.

11 Mayıs 1920'de, Mustafa Kemal ve arkadaşları İstanbul Hükümeti tarafından idama mahkûm edildiler.

11 Mayıs 1954'te, Sait Faik Abasıyanık öldü.

12 Mayıs 1868'de, Galatasaray Lisesi kuruldu.

12 Mayıs 1881'de, Bordo Antlaşması ile Tunus, Fransızların hâkimiyeti altına girmişti. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olarak yaşayan bu Müslüman ülke, 19. yüzyıl içinde pek karışık bir tarih yaşamıştır. Fransa, Tunuslu bazı kabilelerin Cezayir topraklarına girerek beş Fransız askerini öldürmesini bahane ederek 30000 kadar bir kuvvetle yürüyerek Tunus Beyini bu antlaşmayı imzaya mecbur etmiştir.

13 Mayıs 1915'te, Seddülbahir savaşları olmuştur.

14 Mayıs 1560'ta, Türk donanması Celbe önlerinde büyük bir deniz savaşı kazanmıştır. Sabahın erken saatlerinde Piyale Paşa merkeze, Kurdoğlu Ahmet Paşa sağ kanada, Midilli Beyi Mustafa Bey sol kanada kumanda ederek adaya doğru yürümeye başlamıştı. Türk denizcilerinin her zamanki kahramanca savaşı karşısında düşman kuvvetleri tarumar olmuştu.

15 Mayıs 1812'de, Ruslarla Bükreş Antlaşmasını imzalamıştık. Eflak ve Buğdan işlerini bahane eden Ruslar, Tuna üzerine yürümüşler ve Bükreş'e girmişlerdi. Alemdar Mustafa Paşa, Tertköy'deki meydan muharebesini kazanmış, fakat bu sırada iç işlerimiz karışmış ve padişahlar değişmiş ve Alemdar da şehit olmuştu. İmzaya mecbur olduğumuz bu antlaşma ile Prut suyu hudut sayılmıştır.

15 Mayıs 1919'da, İzmir işgal edildi.

16 Mayıs 1919'da, 9.Ordu müfettişi Mustafa Kemal Samsun'a hareket etti.

17 Mayıs 1880'de, devlet adamı şair Ziya Paşa öldü.

19 Mayıs 1919'da, Mustafa Kemal Samsun'a çıktı.

20 Mayıs 1878'de, 16. Osmanlı padişahı II. Osman tahtan indirilmiş ve Yedikule zindanlarına götürülerek feci bir şekilde öldürülmüştür. Tarihe adı Genç Osman diye geçen bu talihsiz hükümdar inkılap ve yenileşme hareketlerine bir başlangıçtır. Henüz 18 yaşında iken, ileri düşüncelerinin kurbanı olmuştur.

20 Mayıs 1878'de, Çırağan Sarayı olayı oldu ve Ali Suavi bu olayda öldü.

21 Mayıs 1556'da, Zigetvar kuşatması yapıldı.

22 Mayıs 1955'te,Nene Hatun öldü. Kadın kahramanlarımızdan birisidir. 1877-1878 Türk-Rus savaşı sırasında Erzurum şehrinin savunmasına katılmış, Aziziye Tabyası'nda, diğer kadın ve erkeklerle beraber kahramanca çarpışmıştır. 1955 yılında “Yılın Annesi” seçilmiştir.

23 Mayıs 1944'te, ressam Şevket Dağ öldü. Şevket Dağ, daha çok cami resimleriyle tanınmıştır. Birçok uluslar arası ödül kazanmıştır.

25 Mayıs 1807'de, Kabakçı Mustafa isyanı meydana gelmiştir. Osmanlı tarihinde padişah III. Selim'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanmış bir isyandır. III.Selim'in başlattığı Nizam-ı Cedit ıslahatı, çıkarları elden giden bazı kimselerin ve Yeniçerilerin işlerine gelmemiştir. 28 Mayıs'ta III. Selim Nizam-ı Cedit'i resmen kaldırmak zorunda bırakıldı. 29 Mayısta da Topal Ataullah Efendi'nin fetvasıyla tahttan indirildi ve sonra da öldürüldü.

25 Mayıs 1895'te, Ahmet Cevdet Paşa öldü. Ünlü “Tarih-i Cevdet” ve “Kısas-ı Enbiya” eserlerinin yazarı olan Türk devlet adamı, bilgini ve tarihçisidir. İlk adliye nazırıdır. Fuat Paşa ile birlikte yazmaya başladıkları “Kavaid-i Osmaniye” adlı ilk Osmanlı grameri ni daha sonra tek başına tamamlamıştır.

25 Mayıs 1957'de, Mahmut Kemal İnal öldü. Tanınmış bir tarihçimizdir.

26 Mayıs 1512'de, Sultan II. Bayezid öldü. Sekizinci Osmanlı Padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet'in Gülbahar Hatun'dan olan oğludur. Fatih'ten sonra Osmanlı padişahlarının en bilgini olarak bilinir.

29 Mayıs 1453'te, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u feth etti.

30 Mayıs 1870'te, 32. Osmanlı padişahı Abdülaziz tahttan indirildi. Tahttan indirildikten sonra intihar etmiştir.

31 Mayıs 1601'de, Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki küçük bir Türk kuvveti, kendisinden en az 15 defa büyük bir orduya karşı koyarak Kanije Zaferi'ni kazanmıştır.

31 Mayıs 1799'da, Akka Meydan Savaşı'nı kazandık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)