DİĞER İÇERİKLER

SOSYAL HESAPLAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Tapuda kendinizi sağlama alın

Tapu işlemlerinin düzenli yürüyebilmesi için atılması ve bilinmesi gereken temel kurallar ve uygulamalar bulunuyor. İşte alım ve satımla birlikte ileri aşamada tapuya dair bilinmesi gerekenler....

13.04.2021 22:18:08

Satın aldığınız ya da almayı planladığınız dairenin tapu işlemlerine yönelik yapılması gerekenler bulunuyor. Tapu düzenlemesinden alış-satış işlemlerine kadar merak konusu olan durumlar da yok değil.

Tapu dairesinde atmanız gereken adımlardan, işlemlerinizin bitimine kadar yapacağınız işlemler ileriye dönük sorunlardan da kurtulmanızı sağlayacaktır.

İşte bunlardan sıkça sorulanlar ve cevapları:

 Tapu harcı ne kadar?

Tapu harcı tüm gayrimenkul unsurları için tapuda beyan edilen satış tutarının % 4'ü oranındadır. Yani Gayrimenkulün tapuda beyan edilen ücretinin yüzde 4'ü kadar ödenir. Gayrimenkul alım satımında tapu harcının dışında bir de 2021 yılı için 194,75 TL tutarında döner sermaye kalemi de tahsil edilir.

2021 tapu masrafını kim öder?

Tapu harcının ne kadar olduğunu belirtti. Peki ortaya çıkan tapu masrafını kim öder? Tapu masrafını alıcı mı satıcı mı öder? Tapu harcı (masrafı) ödemesi kanunen alıcı ve satıcıya eşit oranda yansıtılmalı. Yani yüzde 4'lük tapu masrafının yüzde 2'sini alıcı diğer yüzde 2'sini ise satıcı öder. Ancak bu ülkemizde çoğu zaman alıcıya ödetiliyor. Gayrimenkul satışı esnasında satıcı ile alıcının da anlaşması ile kimin ödeyeceği belirlenebilir.

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?


İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü TMK'nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl olur? Gereken evraklar nelerdir?

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda;Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

Satış işlemi gerçekleştirileceği zaman zorunlu deprem sigortasını kim yaptırır?

Zorunlu deprem sigortası poliçesine konu olmuş taşınmazlara yönelik olarak sigorta süresi bitmeden zorunlu deprem sigortası poliçesi ibrazını gerektiren yeni bir işlem talep edildiğinde, eski poliçenin geçerliliği devam edeceğinden yeniden zorunlu deprem sigortası istenmeden talebin karşılanması gerektiği 2014/2 sayılı Zorunlu Deprem sigortası konulu Genelgemizde açıklanmıştır.

İpotek ödemesi sonrası  taşınmaz üzerindeki ipoteği terkin ettirme zamanı

Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde ipotek terkini işlemi gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ziraat Bankası ile yapılan Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik ortamda yapılabilmektedir.

Miras intikali için gereken belgeler nelerdir? Miras intikali için izlenmesi gereken yol nedir?

Miras intikali için gereken belgeler:
Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
Fotoğraf (1 adet)
İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği)
İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
İzlenmesi gereken yol: Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.

E-devlet üzerindeki düzenlemeler

E-devlet üzerinde kendinize ait olmayan taşınmaz görülmesi halinde en yakın Tapu Müdürlüğüne giderek bildirimde bulunmanız halinde yanlışlık düzeltilecektir.
Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattımızı arayarak da taşınmaz bilgilerini vermeniz halinde adınıza bildirim kaydı düzenlenecektir.

 Tapu kaybı sonrası işlemler ve ücretleri

İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 17. pozisyonunca harç tahsil edilmektedir. 6544 sayılı Kanuna ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir. Yetki alanı dışı işlemlerde döner sermaye ücreti iki katı tahsil edilmektedir.

Aile Konutu Şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim?

Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir.
Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

Satış esnasında rapor durumu
Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan