Tapu işlemlerinde kritik noktalar

Her gayrimenkulün değeri, kendi tapu masrafını belirler. Tapuda beyan edilen satış bedeli baz alınarak, tutarın yüzde 4’ü hesaplanır

08.05.2020 17:53:42

Satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için tapu işlemlerinde ödenen bir masraf harcıdır. Tüm gayrimenkuller kapsamında; konut, iş yeri, arazi, arsa, tarla, han, dükkan, mağaza, AVM veya başka amaç için kullanılan taşınmaz mallardır. Bu vergiye tapu harcı yahut tapu masrafı denilebilir. Tapu işlemleri harcı yatırdıktan sonra tamamlanır.

Her gayrimenkulün değeri, kendi tapu masrafını belirler. Tapuda beyan edilen satış bedeli baz alınarak, tutarın yüzde 4'ü hesaplanır. 2013 yılı öncesinde emlak alım satım vergisi yüzde 3.3 oranında hesaplanırken, 2013 yılı itibarı ile yüzde 4 oranında ödenmeye başlanmıştır. Emlak alım satım vergisi nasıl hesaplanır işleminde alıcı ve satıcıdan binde 20 oranında tapu masrafı alınır.

Yine aynı senede çıkan vergi yasalarına göre tek bir gayrimenkulden daha fazla taşınmaza sahip olan kişiler, her bir ek gayrimenkul için daha farklı oranda emlak vergisi ve emlak alım satım vergisi öderler.
Tapu masrafı, tarafların belirlediği şekilde fakat vergi yasasının talep ettiği şekilde yatırılır. Aksi belirtilmedikçe, taraflar eşit oranda emlak alım satım vergisini öderler. Her iki taraftan satış bedelinin yüzde 2'si (binde 20'si) oranında tahsil edilen bir vergidir. Taraflar arasında anlaşma sağlamış ise, satış prosedüründe belirlendiği şekilde ödenir. Toplamda yüzde 4 olarak, satıştan vergi olarak alınır.

Emlak alım satım vergisi nasıl hesaplanır konusunda, gayrimenkulün satış tutarının baz alınacağından bahsedebiliriz. Satışı gerçekleştirilen gayrimenkulün yüzde 4'ü belirlenir.

Tapuya beyan edilen satış tutarı / 0.02 = Tapu harç bedeli (Sonuç tutar hem alıcı hem satıcı tarafından ödenen yüzde 2'lik tutardır.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)