Soğuk savaş nedir? Hangi devletler arasında olmuştur?

Soğuk savaş kavramı nedir? Soğuk savaş hangi devletler arasında olmuştur? Soğuk savaş ne zaman başlamış ve ne zaman sona ermiştir? İşte detaylar...

2020-05-27 21:25:23

Soğuk savaş nedir?

Soğuk Savaş, ABD önderliğindeki Batı Bloku ile Sovyetler Birliği önderliğindeki Doğu Bloku arasında ortaya çıkan ve 1947'den 1991'e kadar devam etmiş olan siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve psikolojik çatışma durumuna verilen addır.

Soğuk savaş hangi devletler arasında olmuştur?

Soğuk Savaş döneminde NATO, "Batı İttifakı" olarak da biliniyordu. Batı Bloku NATO üyesi ve üyesi olmayan diğer ABD ile müttefik olan kapitalist ve antikomünist ülkelerden, Doğu Bloku ise Varşova Paktı'na üye olan komünist ve bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu. Bu iki karşıt blokun yanı sıra hiçbir bloku da desteklemeyen Bağlantısızlar Hareketi isimli üçüncü bir blok daha vardı. Çin ve Yugoslavya hem Doğu Bloku ülkeleri, hem de Bağlantısızlar Hareketi ülkeleriydi. Bu iki komünist ülkenin her iki blokta da olmasının nedeni Sovyetler Birliği ile olan görüş farklılıklarıydı.

Soğuk savaş ne zaman başlamış ve ne zaman sona ermiştir?

iki Süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler Birliği'nin önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında 1947'den başlamış ve 1991'de sona ermiştir. Nihayetinde taraflar arasındaki bu karşılıklı yıpratma politikasından Batı Bloğu galip ayrıldı. Berlin Duvarı'nın 1989 yılında yıkılması komünizmin çöküşüne zemin hazırladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ile de Soğuk Savaş denilen dönem sona erdi.

YORUMLAR (0)