SİME-SEN'den 'Mobbing'e Hayır' çağrısı

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN); kanunlar ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı sürdürmekte kararlı adımlar atmaya devam ediyor...

2020-07-08 13:00:46

Sivil memurlar adına çalışma hayatında yaşanan sorunların birikmesi ve çözümlerinin en etkili yolunun sendikalaşmak olduğu fikriyle sivil memurlar sendika platformu adı altında harekete geçerek 21 Ekim 2011'de 52 bin kişilik bir kadroyla kuruluşu resmiyet kazanan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) ekonomik ve sosyal alanlarda verdiği mücadeleye devam ediyor.

"MOBBİNG'E HAYIR" ÇAĞRISI

Kanun ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi, ayrıca; her türlü haksızlık, ayrımcılık, ötekileştirme ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı amaç edinen SİME-SEN, bu kez de "Mobbing'e Hayır" diyerek önemli bir sosyal sorun ve konuya ışık tuttu.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE VURGU

Milli ve manevi değerleri gözeterek toplum ve çalışma barışını tesis etmeyi, kamu yönetiminde etkin ve verimli çalışmanın sağlanması için çözüm önerileri geliştirmeyi, hür sendikacılık ilkeleri içerisinde devam ettiren SİME-SEN yaptığı resmi açıklamada şu bilgileri kamuoyu ile paylaştı:

İşte, SİME-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun MOBBİNG'E HAYIR açıklaması:

BOY

"Askerlik Şube Başkanlığı'nda görev yapmakta olan üyemiz; 12-13 erkek personel içinde çalışan tek kadın olarak iş yerinden kaynaklı sürekli psikolojik baskıya maruz bırakılmıştır. Ayrıca kurum içinde yapmış olduğu şikayet ve müracaatların kendisine disiplin cezası olarak dönmesi, atama taleplerinin ve izin isteklerinin sonuçsuz kalmasından dolayı psikolojik tedaviye başlamak zorunda kalmıştır. Bu gerekçelerle mobbinge uğraması sonucu sendikamızca açılan tazminat davası lehte sonuçlanmıştır. Bu sebeple üyemize 20.000 TL manevi tazminat verilmesine hükmedilmiştir.
Sime-Sen mobbinge asla izin vermeyecektir. Mobbing uygulayan adalet önünde mutlaka hesap verecektir..."

YORUMLAR (0)