Şeyh Bedreddin

Şeyh Bedreddin

Türk, mutasavvıf Şeyh Bedreddin. Şeyh Bedreddin kimdir? İşte Şeyh Bedreddin'in biyofrafisi. Şeyh Bedrettin'in eserleri nelerdir? Kaç tane eseri vardır?Neden idam edilmiştir?

2017-11-21 15:34:37

Şeyh Bedreddin, Edirne yakınlarında bulunan Simavna kasabasında 1359 senesinde dünyaya geldi. Bursa'da dönemin ünlü hocalarından biri olan Koca Mahmud Efendi'den dersler alan Bedreddin sonrasında Konya, Suriye Kahire, Tebriz ve Kazvin'e giderek öğrenimini sürdürdü.

Bedreddin, Memlük Sultanı Berkuk'un oğlu Ferenc'in hocalığına tayin edildi. 1397'de şeyh olduktan bir süre sonra da Anadolu'ya dönerek çeşitli bölgelere seyahatler düzenledi.

1402 senesinde başlayan Fetret Devri sırasında Edirne'de kendi hükümdarlığını ilan eden Musa Çelebi tarafından kazasker olarak görevlendirildi. Fakat Mehmet Çelebi, ülkede düzeni ve asayişi sağlayınca görevinden alındı ve İznik'e gönderildi. Bunun üzerine Şeyh Bedreddin, eski müritleri Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal'in farklı yerlerde faaliyetlerini artırdıklarını duyunca hacca gitme bahanesiyle Kastamonu'ya geçti ve buradan da Karadeniz yoluyla Eflak voyvodasının yanına gitti.

Silistre, Dobruca ve Deliorman bölgelerinde de görüşlerini yayarak çok sayıda taraftar kazanan Şeyh, daha sonra Osmanlı Devleti'ne karşı isyan başlattı. Fakat bu girişiminin sonucunda yakalanarak padişahın bulunduğu Serez'e gönderildi. 1420 senesinde de burada idam edildi. 1961 senesinde kemikleri, Divanyolu'ndaki II. Mahmut Türbesi haziresine defnedildi.

ESERLERİ

Şeyh Bedrettin'in ölümünden sonra eserlerinin birçoğu gizlenmiş veya kaybolmuştur. Menakıbnameye göre 48, başka kaynaklara göre 38 yapıtı vardır. Varidat, Camiu'l-fusulin, Letai'fü'l-işarat, Teshil, Meserretü'l-kulüb, Ukudü'l-cevahir, Çerağu'l-fütuh, Nurü'l-kulub bunlardan bazılarıdır.