Şehabettin Tekindağ

Şehabettin Tekindağ

Türk akademisyen, Osmanlı tarihi uzmanı.Şehabettin Tekindağ. Şehabettin Tekindağ kimdir? İşte Şehabettin Tekindağ'ın biyografisi...

Şehabettin Tekindağ  20 Ocak 1918'de İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Babası Rüstem Nuri Bey, annesi Nazmiye Nadiye Hanım. 

Şehabettin Tekindağ ilk ve orta tahsilinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kaydoldu. 1942 yılında mezun olduğu zaman, hocaları arasında onu yanına almak hususunda ortaya çıkan rekabeti Ortaçağ Şark Tarihi Profesörü Mükrimin Halil (Yınanç) Bey kazandı. 1944 yılında Ortaçağ kürsüsü asistanlığına tayin edildi. 1945-1947 yıllarında askerlik görevini yerine getirdi. 1949 yılında Karaman Beyliği üzerine yaptığı doktora tezini takdim ederek doktora payesini aldı.

1954 yılında da  “Sultan Berkuk ve Zamanı” adlı çalışması ile Doçent ünvanını aldı. Çalışmalarını, Fatih'ten Kanuni'ye kadar Osmanlı Devletinin şark memleketleri ile münasebetlerinde teksif etmiş olması gerekçesiyle Yeniçağ Tarihi Kürsüsü eylemli doçentliğine tayin edildi. Doktora çalışmaları zamanında başladığı İslam Ansiklopedisi'ne madde yazma işleri daha da yoğunluk kazanarak devam etti. 1963 yılında kadrolu profesörlüğe yükseltildi. 1969 yılında Yeniçağ Tarihi Kürsüsü Profesörlüğüne tayin oldu. YÖK kanunu ile birlikte üstlendiği Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını vefatına kadar devam ettirdi. 12 Ağustos 1983 günü vefat ederek Karacaahmed'e defnolundu.

Prof. Şehabeddin Tekindağ, sınırlı bir konuya hapsolmayıp, pek çok mevzuda incelemeler yapmış, değişik mevzularda konferanslar vermiştir. Ancak incelemelerinin çoğu, Fatih'ten Kanuni'ye kadar olan devreyle ilgilidir. Fatih'in şahsını, fethi, İstanbul'un iskan ve imarını ehemmiyetle ele aldı ve bu konularda ilmi ve popüler neşriyatta bulundu.