2019-07-20 08:43:54

Gürcistan konusu giderek daha da derinleştirilmekte. Gürcistan-Azerbaycan sınırında, Azerbaycan askerine yönelik akıl dışı yöntemle aşağılama ve askerin silahının elinden alınması olayı, cidden bir şeylere işaret ettiğini bize anlatmakta! Bundan önce Azerbaycan'ın Kesikcidağ bölgesine toprak iddiaları ile devreye sokulan, Gürcistan milliyetçilerinin söylemi olarak süslenen bir olayla karşı karşıya kalındı. Anlaşılan Gürcistan'la Azerbaycan arasında ciddi sorun yaşatılmasını arzu edenler var.

Gürcistan'da 500 bin Azerbaycan Türk nüfus olduğunu dikkate alırsak, etnik zeminde kaşınması istenen olayın bir alt anlamı olduğu açıktır. Gürcistan'a zamanında teslim edilen Borçalı obası, eski Türk toprakları olduğu ve Oğuz Karapapak Türklerinin yurdu olduğunu bilmeyen yoktur. Diğer taraftan Ahıska Türklerinin tarihi topraklarının da adresi, şimdiki Gürcistan topraklarında ilave edilmiş arazilerdir. Dolayısı ile Gürcülerle Türkleri karşı karşıya getirme planı kimin planıdır?

Gürcistan'da ciddi anlamda anti-Rusya söylemleri devrede. Sokakta, televizyonda, medyada artarda Rusya karşıtı kışkırtıcı söylemler harekete geçirildi. Putin aleyhinde hakarete varacak nitelikte yayınlar yapıldı televizyonlarda!

Bu durumda acaba Rusya, yaklaşan kendine yönelik hamleyi, başka bir hamle ile mi bypass etmek istiyor? ABD'nin ciddi olarak, Gürcistan üzerinden bir şeyler inşa ettiği açıktır. Rusya'yı, Ukrayna üzerinden sürüklediği savaş ortamına benzer bir tekrarı, Gürcistan üzerinden dizaynı açık gözükmekte. Bu durumda başka bir kozu devreye sokmak isteği, ABD'den ziyade Rusya'nın işine yarar gibi durmakta.

Gürcistan'la Azerbaycan arasında skandal olaylar gayreti, acaba ABD'nin Rusya'ya yönelik Gürcistan operasyonunu engele hizmet edebilir mi?

Evet, Gürcistan sınırında Azerbaycan askerine yapılan ve hiçbir milli gururun kabul edemeyeceği olay, yani askerin silahlarının alınması ve aşağılanması olayı, Azerbaycan'da haklı olarak itirazlara sebep oldu. Azerbaycan hükümetinin ise bu olaya pek yüksek sesle cevap vermemesi, akıllara sorular getirdi!

Gürcistan'da, Rusya ile ABD kavga edecek. Uzun zamandır ettiği kavga, biraz daha artacak içerikte. Bu durumda yeni Gürcistan-Azerbaycan krizini körüklemekse, bakalım kimin işine daha fazla yarar.

Türkiye-Rusya ilişkileri, bu konuda da Rusya açısından ehemmiyet taşıyacaktır. ABD'nin Karadeniz'den abluka planı Rusya için ciddi sorundur. Ve bu sorunun çözülmesinde Türkiye ile ilişkilerin etkisi olacağı da açıktır. Türkiye diplomasisi bu durumu da dengeli bir biçimde götüreceği açıktır. Yeni konjonktürde Türkiye'nin Kafkasya'da Karadeniz ve çevresinde olanlara bakış açısı hayatı olacaktır. Burada kimin kazanıp kazanmamasından daha önemli bir durum var. Bölgede yeni savaş ortamının olmaması.

Ülkelerde iktidarların değiştirilmesinden tutun, jeostratejik değişimlere kadar bir sürecin başlangıcı halinde, bir taraftan İran, diğer taraftan Rusya ve elbette ki ABD'nin ne yapacakları, ciddi sorudur! Evet, Karadeniz çevresi ve Kafkasya'ya dikkat etmek hayatidir.