Renkler insan davranışını nasıl etkiler?

Renklerin satın alma seçimlerimizi, duygularımızı ve hatta anılarımızı etkilediği düşünülmektedir. Şirketler, müşterilerini ürünlerini satın almaya ve marka bilinirliğini artırmaya motive edeceğine inandıkları renkleri seçerler. Renkler, çeşitli hastalıkları tedavi etmek için renk terapisi tekniklerinde bile kullanılmıştır.

12.01.2021 11:23:15

Renk psikolojisi, renklerin insan davranışını, ruh halini veya fizyolojik süreçleri nasıl etkilendiğinin incelenmesidir. Renklerin satın alma seçimlerimizi, duygularımızı ve hatta anılarımızı etkilediği düşünülmektedir. Renk psikolojisi ile ilgili fikirler, pazarlama ve tasarım alanlarında yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Şirketler, müşterilerini ürünlerini satın almaya ve marka bilinirliğini artırmaya motive edeceğine inandıkları renkleri seçerler. Renkler, çeşitli hastalıkları tedavi etmek için renk terapisi tekniklerinde bile kullanılmıştır.

Renk Algısı

Renk psikolojisi, çeşitli zorluklarla karşılaşan nispeten yeni bir çalışma alanıdır. Bu konuyu araştırırken ortaya çıkan en büyük zorluk, rengin etkilerinin gerçekte nasıl ölçüleceğini belirlemektir. Farklı insanların renkler hakkında farklı fikirleri ve tepkileri olduğu için renk algısı çok özneldir. Renk algısını etkileyen çeşitli faktörler, tek başına rengin duygularımızı ve eylemlerimizi etkileyip etkilemediğini belirlemeyi zorlaştırır.

Renk algısını etkileyen faktörler arasında yaş, cinsiyet ve kültür bulunur. Örneğin bazı kültürlerde beyaz, mutluluk ve saflıkla ilişkilendirilir. Bir kadının beyaz gelinlik giydiği bir durumda, beyaz renginden etkilendiği için mi yoksa evleneceği için mi mutlu oluyor? Farklı bir kültürden biri için beyaz giyinmek üzüntü anlamına gelebilir. Bunun nedeni, bu kültürlerde beyazın keder ve ölümle ilişkilendirilmesidir. Renklerin insan duyguları ve davranışları üzerindeki etkisi araştırılırken bu ve benzeri faktörler dikkate alınmalıdır.

Renk İlişkileri

Renk ve davranış arasında doğrudan bir neden sonuç ilişkisi bulunmazken, renkler ve neyi sembolize edebilecekleri hakkında bazı genellemeler belirlenmiştir. Kırmızı, sarı ve turuncu gibi renkler sıcak renkler olarak kabul edilir ve heyecanlı duyguları uyandırdığı düşünülmektedir.

Soğuk renkler, görünür ışık spektrumunun mavi ucunda bulunur ve mavi, mor ve yeşili içerir. Bu renkler sakinlik, soğukluk ve huzur ile ilişkilendirilir.

Renk sembolizmi genellikle grafik tasarım ve yayıncılık alanında belirli duyguları uyandırmak için kullanılır. Araştırma çalışmaları, yaş, cinsiyet, kültürden etkilenmiş olsun ya da olmasın, renklerin bazı kişilerde fizyoloji, davranış ve ruh hali üzerinde bir miktar etkisi olduğunu göstermektedir.

Kırmızı

red_python-59c5300122fa3a0011d65222

Kırmızı renkle ilişkili fikirler, tutumlar ve duygular şunları içerir:

Uyarı
Aşk
Cesaret
Saldırganlık
Öfke
Kırmızı, görünür ışık spektrumundaki en uzun ışık dalga boyudur. Batı kültürlerinde kırmızı; güç, kontrol ve güç ile ilişkilidir. Ayrıca tehlikeye işaret eder ve uyanıklığı tetikler. Trafik ışıklarındaki kırmızı, sürücülerin uyanık olmaları ve durmaları gerektiğini gösterir. Yılanlar gibi bazı hayvanlar, tehlikeli ve ölümcül olduklarını belirtmek için kırmızı renge sahiptir.
Kırmızı ayrıca tutkuyu ifade eder ve savaş ya da kaç tepkisini çağırır. Bu içgüdü, tehlike veya tehdit edici bir durumla karşılaştığımızda beynin amigdalası tarafından tetiklenir. Ya savaşmamıza ya da kaçmamıza neden olan budur. Kırmızının endişe verici bir durumda harekete geçmek için gerekli olan metabolizmayı ve kan basıncını yükselttiği düşünülmektedir .

Mavi

blue_water-59c531c6845b340011141d58

Mavi renkle ilişkiler şunları içerir:
Güven
Verimlilik
Serinlik
Güvenlik
Üzüntü

Mavi, sakinlik ve huzur ile ilişkilidir. Mantık, iletişim ve zeka sembolüdür. Düşük stres, düşük sıcaklık ve düşük nabız hızı ile bağlantılıdır. Mavi ayrıca sıcaklık, duygusal mesafe ve ilgisizlik eksikliği ile de ilişkilidir. Olumsuz çağrışımlara rağmen mavi, dünya çapındaki araştırma anketlerinde genellikle en popüler renk olarak seçilmektedir .
Araştırma çalışmalarında mavi ışığın sirkadiyen ritimlerimizi veya uyku-uyanma döngülerimizi sıfırladığı da bulundu. Pineal bezin gün boyunca melatonin salgılamasını engelleyen, güneşten gelen mavi dalga boyundaki ışıktır . Melatonin vücuda uyku zamanının geldiğini bildirir. Mavi ışık uyanık kalmamızı sağlar.

Sarı

yellow_rose-59c535da6f53ba00108cd817

Sarı, canlı ve canlıdır. Sarı ile dernekler şunları içerir:

Enerji
Umut
Onur
Korku
Kırılganlık

Sarı, parlak bir renktir ve göze en çok görünen renktir. Mutluluk, dostluk ile ilişkilidir ve yetkinliği ifade eder. Sarı, iyimserlik ve yaratıcılığın rengidir. Trafik işaretlerinde, taksilerde ve okul otobüslerinde genellikle siyahla birlikte sarı renkte kullanıldığı için dikkatimizi çekiyor ve dikkatimizi çekiyor. İlginç bir şekilde sarı, korku, korkaklık ve hastalıkla da ilişkilendirilir.

Yeşil

green_clovers-59c537d122fa3a0011d8c434

 

Yeşil, aşağıdaki gibi fikirleri sembolize eder:

Sağlık
Merhamet
İyilik
Hırs
Pasiflik

Yeşil, görünür ışık spektrumunda sarı ve mavi arasında bulunur ve dengeyi temsil eder. Baharın rengidir ve genellikle büyüme, yaşam, doğurganlık ve doğa ile ilişkilendirilir. Yeşil, güvenliği temsil eder ve refah, zenginlik, iyi şans ve finans ile bağlantılıdır. Sakinleştirici etkisi olduğu ve stresi azalttığı düşünülen rahatlatıcı, yatıştırıcı bir renk olarak kabul edilir. Yeşil ile olumsuz çağrışımlar arasında açgözlülük, kıskançlık, ilgisizlik ve uyuşukluk bulunur.

Portakal

orange_leaves-59c538ef845b340011166213

 

Turuncu renkle ilişkiler şunları içerir:
Bilgelik
Zevk
Arzu etmek
Gurur
Yalnızlık

Turuncu, görünür ışık spektrumunda kırmızı ve sarı arasında bulunur. Yüksek enerjili kırmızı renk ve duygusal açıdan iyimser sarı rengin birleşimi olan nitelikleri sembolize ettiği düşünülmektedir. Turuncu, sıcaklık, coşku ve cesaretle ilişkilendirilir.
Portakalın açlığı artırarak iştahı etkilediği düşünülmektedir . Ayrıca zihinsel aktiviteyi ve zekayı artırdığı düşünülmektedir. Araştırma çalışmalarında, turuncu ışığa maruz kalmanın biliş ve uyanıklığı geliştirdiği gösterilmiştir. Turuncu, sonbaharın ana rengidir ve aynı zamanda yazla da ilişkilendirilir. Turuncunun açık tonları hoş karşılanırken, koyu gölgeler sahtekârlıkla tanımlanır.

Mor

crown_on_purple_cloth-59c53a789abed50011759a06

Mor, aşağıdakilerle ilgili fikirleri ve tutumları temsil eder:

Servet
Haysiyet
Bilgelik
Kibir
Sabırsızlık

Mor veya menekşe, görünür ışık spektrumundaki en kısa dalga boyudur. Mavi ve kırmızının birleşimidir ve asaleti, gücü ve telif hakkını temsil eder. Mor bir değer, kalite ve değer duygusu iletir. Aynı zamanda maneviyat, kutsallık ve zariflikle de ilişkilidir. Açık mor renkler romantizmi ve inceliği temsil ederken koyu mor, üzüntü, korku ve endişeyi temsil eder.

Pembe

pink_bubble-59c53b099abed5001175c538

 

Pembe, aynı zamanda temsil eden eğlenceli bir renk olarak kabul edilir:

Neşe
Tatlılık
Sakinlik
Pasiflik
İrade eksikliği

Pembe, kadınlıkla en çok ilişkilendirilen renktir. Mutluluk, sevgi, oyun oynama ve sıcaklık fikirlerine bağlıdır. Pembe aynı zamanda uyum ve yakınlıkla da ilgilidir. Açık pembe, duyarlılık ve nezaket anlamına gelirken, sıcak pembe tutku ve çapkınlığı temsil eder. Pembenin sakinleştirici bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor ve birçok hapishanede mahkûmlar arasındaki şiddet davranışını azaltmak için pembe tutma hücreleri var. Pembe renk ile olumsuz çağrışımlar olgunlaşmamışlık, fiziksel zayıflık ve düşük özgüven içerir.

Siyah

black_raven-59c53cb10d327a0011e8d904

 

Siyahla dernekler şunları içerir:

Saldırganlık
Kasvet
Güvenlik
Soğukluk
Boşluk

Siyah, görünür ışık spektrumunun tüm dalga boylarını emer. Rengi yansıtmaz ve bir renge siyah eklemek, rengin farklı tonlarını oluşturur. Siyah gizemli olarak görülüyor ve birçok kültürde korku, ölüm, bilinmeyen ve kötülükle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda gücü, otoriteyi ve karmaşıklığı temsil eder. Siyah ciddiyet, bağımsızlık anlamına gelir ve genellikle üzüntü ve olumsuzlukla ilişkilendirilir.

Beyaz

water_drop_on_feather-59c53d2f845b34001117a7a7

Beyaz, narin ve saf olarak algılanır. Beyazla olan diğer dernekler şunları içerir:

Mükemmellik
Kısırlık
Temizlik
İyilik
Soğukluk

Beyaz, siyahın tersidir ve görünür ışık spektrumunun tüm dalga boylarını yansıtır. Siyaha eklendiğinde beyaz rengini açar. Doğu kültürlerinde beyaz, keder ve ölümle ilişkilendirilir. Batı kültürlerinde saflığı, masumiyeti ve kısırlığı temsil eder. Beyaz aynı zamanda güvenlik, maneviyat ve inançla da ilişkilidir. Beyazla olumsuz çağrışımlar arasında izolasyon, boşluk ve erişilemezlik hissi bulunur.

Rengi Nasıl Görüyoruz

color-vision-59c53e3a845b34001117f5fd

 Aslında renkleri gözlerimizle görmeyiz. Beynimizle renkleri görürüz. Gözlerimiz ışığı algılamak ve ona tepki vermek için önemlidir, ancak görsel bilgiyi işleyen ve renk atayan, beynin oksipital loblardaki görme merkezidir. Gördüğümüz renkler, yansıtılan ışığın dalga boyuna göre belirlenir.

Görünür renk dalga boyları yaklaşık 380 nanometre (nm) ila yaklaşık 750 nanometre arasında değişir. Görünür ışık spektrumu boyunca farklı renkler, farklı dalga boylarına sahiptir. Örneğin kırmızı, 620-750 nm, sarı 570-590 nm ve mavi 450-495 nm arasında değişen dalga boylarına sahiptir. Gözlerimiz, çubuklar ve koniler adı verilen özel fotoreseptörlerle donatılmıştır. Çubuklar ışığa konilerden daha duyarlıdır ve loş ışıkta görmemizi sağlar. Çubuklar rengi algılayamaz. Koniler, bir dizi renkli ışık dalga boyunu algılar. 

Gözlerimizin üç tür konisi vardır: mavi, yeşil ve kırmızı. Kırmızı koniler en çok kırmızı dalga boylarına, mavi koniler mavi dalga boylarına ve yeşil koniler yeşil dalga boylarına duyarlıdır. Bir nesneden bir renk yansıtıldığında, ışık dalgaboyu gözlere çarpar ve koniler işlenmek üzere beynin görsel korteksine sinyaller gönderir. Beynimiz dalga boyunu bir renkle ilişkilendirir. Gözlerimizin üç koni tipi olmasına rağmen, koniler tarafından tespit edilen farklı ışık dalga boyları üst üste biniyor. Beyin, konilerden gönderilen bu örtüşen dalga boyu sinyallerini birleştirerek milyonlarca farklı rengi ayırt etmemizi sağlar.

Kaynak: Thoughtco

 

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)