SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIKKÜLTÜREMLAKEĞİTİMFOTOVİDEO

Prof. Dr. Halil İnalcık Fatih Camii haziresine defnedilecek

100 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, Fatih Camiii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.

Prof. Dr. Halil İnalcık Fatih Camii haziresine defnedilecek
28.7.2016 11:44:42
100 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, Fatih Camiii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Bakanlar Kurulu kararı ile Prof. Dr. İnalcık'ın defnedileceği Fatih Camii Haziresi'nde yapılan çalışmalar kameralar tarafından görüntülendi.

Hocaların hocası olarak bilinan Prof. Dr. Halil İnalcık 24 Temmuz'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ankara'da dün gerçekleşen törenin ardından Prof. Dr. İnalcık'ın cenazesi İstanbul'a gönderilmişti. Prof. Dr. Halil İnalcık için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Prof. Dr. İnalcık'ın naaşı Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.

Fatih Camii Haziresi hakkında

Osmanlı İmparatorluğu döneminde protokol mezarlığı olan Fatih Camii Haziresi'ne defin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor.

Fa­tih Ca­mi­i'nin kıb­le ta­ra­fın­da, Çor­ba ka­pı­sı ve Tür­be ka­pı­sı ara­sın­da ka­lan Nak­şi­dil Sul­tan Tür­be­si'ni ve kü­çük kül­li­ye­si­ni de içi­ne alan ha­zi­re­nin te­şek­kü­lü, bu sa­ha­ya 1194/1780'den son­ra ya­pı­lan de­fin­ler­le başÂ­lıyor. Bu sa­ha son­ra­dan du­var­lar­la çev­ri­le­rek ka­pa­lı bir ala­na dö­nüşÂ­tü­rü­dü.

Ha­zi­re­ye de­fin için Osmanlı döneminde de sa­ray­dan, ya­ni pa­di­şah­tan izin al­mak ge­re­kiyordu.

Fa­tih Ca­mii Ha­zi­re­si'nde 409 adet me­zar ta­şı bu­lun­mak­la be­ra­ber, boş me­zar­la­ra ait ol­du­ğu var­sa­yı­lan şa­hi­de­le­rin de nu­ma­ra­lan­dı­rıl­ma­sıy­la ra­kam 425'e ulaştı. 47 adet me­za­rın sa­hip­le­ri ise tes­pit edi­le­medi. Bun­lar­dan 113'ü ka­dı­na, 177'si ise er­ke­ğe ait me­zar taşÂ­la­rı­dır. Ha­zi­re­de med­fun ze­vat, mes­lek­le­ri­ne gö­re il­mi­ye, sey­fi­ye, ka­le­mi­ye ve ta­ri­kat men­sup­la­rı ol­mak üze­re dört ana grup­ta de­ğer­len­di­ri­lip bu gru­bun dı­şın­da ka­lan sanat­kâr­lar da ay­rı bir başÂ­lık al­tın­da ele alın­mış.

Ha­zi­re­de, Edebiyatçı Ahmed Midhat Efendi (1844-1912), Vezir Ahmed Nazîf Paşa (1841-1905), Edîb Alî Nûsret Bey (1874-1912), Şeyhü'l-islâm Amasyavî Seyyîd Halîl Efendi (1804-1880), Şeyhü'l-islam Dağıstanlı Ömer Hulûsî Efendi (1857- ?), Vali Edîb Paşa (1847-1904), Maârif Nâzırı Emrullah Efendi (1858-1914), Sadrâzam Gazi Ahmed Muhtar Paşa (1839-1918), Mirliva Gazi Mehmed Zekeriyya Paşa (?-1879), Âlim Hacı Mehmed Emin Efendi (? -1901), Ferik Hacı Hüseyin Rıfkî Paşa (?-1911), Müderris Hâfız Ahmed Şâkir Efendi (?-1897), Âlim Hoca İshak Efendi (1803-1891), Nâzır İbrahim Râsih Paşa (1851-1906) Ferik İsmail Hakkî Paşa (1835-1889), Müşir Mahmud Mesud Paşa (1820-1890), Âlim Manastırlı İsmail Hakkî Efendi (1856-1911) Vâli-Adliye Nâzırı Mehmed Âkif Paşa (1822-1893), Dersiâm Mehmed Hamdî Efendi (?-?), Vâli Mehmed İzzet Paşa (1824/25-1890), Mehmed Nazif Paşa (?-1894), Rusûmât Emîni Mehmed Ra'if Paşa (1836-1911), Hâriciye Nâzırı Mehmed Râşid Paşa (1824-1876), Şeyhü'l-islâm Mehmed Refik Efendi (1813-1872), Müşir Mehmed Şâkir Paşa (1847-1905), Vezîr Mehmed Şevket Paşa (1824-1890), Askerî Müfettiş Mehmed Tevfîk Paşa (1855-1915), Matematikçi Sâlih Zeki Bey (1864-1921), ŞÃ»ra-yı Devlet Âzası Sâmîpaşa-zâde Necîb Paşa (1855-1883), Meşâyıhdan Hasan Hamdi Efendi (?-1904), Şehbenderzâde Ahmed Hilmi Efendi (?-1913), Harbiye Nâzırı Şevket Turgut Paşa (?-1924), Topçu Ali Rıza Paşa (1854-1921), Vezîr Velîyüddîn Paşa (?-1891) gibi isimler medfun.

1954'te vefat eden Meşâyıhdan Ahmed Tâhir Memiş Marâşî Efendi, 1964 yılında vefat eden asker ve siyasetçi General Pertev Demirhan, 2012 tarihinde İstanbul'da vefat eden vaiz İbrahim Subaşı, Bakanlar Kurulu kararıyla Fatih Camii haziresine defnedilmişti.

      YORUM YAZ
  Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
  TİMETÜRK SON HABERLER
  ÇOK OKUNANLAR
  TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
  SON YORUMLANANLAR