Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi

Haziran ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar azalarak 201,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde özel sektörün 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan yurt dışı kredi ana para ödemesinin toplam 59,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

20.08.2019 10:18:03
Haziran ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar azalarak 201,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde özel sektörün 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan yurt dışı kredi ana para ödemesinin toplam 59,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Haziran ayı 'Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu' gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 7,8 milyar dolar azalarak 201,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3 milyar dolar azalarak 12,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,1 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 912 milyon dolar artışla 29,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 545 milyon dolar azalarak 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 890 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 474 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalışla 7,7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 431 milyon dolar azalışla 2,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 8,6 milyar dolar azalarak 136,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,1 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 201,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'sinin dolar, yüzde 34,4'ünün Euro, yüzde 3,9'unun Türk lirası ve yüzde 1,5'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 47,6'sının dolar, yüzde 33'ünün Euro, yüzde 19,2'sinin Türk lirası ve yüzde 0,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 201,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 47,6'sını finansal kuruluşların, yüzde 52,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 27,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

YORUMLAR (0)