Osmanlı neden battı?

'Osmanlı devletinin yıkılması ve en kötü şekilde tasfiyesi, Hâtemü’l-Hulefa Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi olmuştur. O, ölüm yılı olan 1918’e kadar devletin başında kalmış olsaydı, yıkılış ve tasfiye daha az kayıpla olabilirdi'

2020-06-25 14:08:54

Soru: Osmanlı İslam devleti ve hilafeti niçin geriledi ve battı?.. Bu sorunun tam cevabı şimdiye kadar verilememiştir. Batışın dinî, siyasî, kültürel sebepleri vardır.

 1. Devleti, Hilafeti, mülkü ayakta tutacak; Sokullu ve Barbaros ve emsali gibi vasıflı elemanlar yetiştirilemedi.
 2. Sonraki Sultanlar Fatih, Yavuz, Kanunî ayarında olamadı.
 3. Emanetler ehliyetli ve liyakatli kimselere verilemedi.
 4. Yeniçeriler ve ordu bozuldu. Ordu siyasete bulaştı ve karıştı.
 5. Tanzimat'tan sonra Avrupa'nın ve Batı medeniyetinin zararlı ve yıkıcı tarafları da benimsendi.
 6. Bilhassa 19'uncu asırda bir kısım idareciler, zenginler ve seçkinler lüks ve israflı bir hayat sürmeye başladı.
 7. Fransız ihtilalinden sonra gayr-i Müslim tebaa arasında ayrılık ve istiklal rüzgârları esmeye başladı.
 8. Gizli Yahudiler, Müslüman postuna bürünüp devlet teşkilatına sızdı.
 9. Hürriyet kavramı putlaştırıldı.
 10. Osmanlı devletinin yıkılması ve en kötü şekilde tasfiyesi, Hâtemü'l-Hulefa Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi olmuştur. O, ölüm yılı olan 1918'e kadar devletin başında kalmış olsaydı, yıkılış ve tasfiye daha az kayıpla olabilirdi.
 11. Japonlar 1945'te iki atom bombası yediler ve kayıtsız şartsız teslim oldular ama Osmanlı devleti gibi yıkılmadılar. İmparator başta kaldı ve kısa zamanda toparlandılar. Osmanlı devletinin batışından sonra Türkiye, Hahambaşı HaimNahum Doktrini ve Lozan'ın gizli protokolleri uyarınca bir sömürge haline geldi.
 12. Osmanlı devletinin ve Hilafetinin yıkılışında (niyetleri kötü olmasa da) büyük sorumluluk payı Sünnîlerindir. Aldatıldılar, aldandılar, kandırıldılar. Aldanmak da bazen bir suçtur.
 13. Şeriat, iki ana ve temel kaynaktan, Kur'an ve Sünnetten çıkartılmış dinî hükümlerin tamamına verilen isimdir. Şeriat kutsaldır. Şeriatı inkâr ve tahkir eden dinden çıkar.

  Bir meyhane… Orada bazı günahkâr Müslümanlar demleniyor. Onların vebali, vazifelerini hakkıyla yapmayan sözde sofu Müslümanlar üzerinedir.

  Sanatsız, güzelliksiz, estetiksiz Müslümanlık eksiktir. Müslümanların çirkin cami binası yapmaya hakkı yoktur. Büyük, orta, küçük, kubbeli, kubbesiz BÜTÜN yeni camilerin mimarî ve sanat değerinin yüksek olması gerekir. Bütün camilerde altın oran olmalıdır. İslam toplumu (mecazî mânada) altın oran toplumudur… Son elli yılda ülkemizde elli bin yeni cami yaptırıldı. Ellisi dışında bunlar sanatsızdır. Bu elli bin camiden biri bile, UNESCO tarafından tescil edilip koruma altına alınmadı. Elli bin yeni camiin 49 bin 950'sinin sanatsız olması feci ve utanç verici bir rekordur.

  Müslümanlar!.. Lisan, edebiyat, tarih, sanat, mimarlık ve şehircilik, felsefe, mantık, din, tasavvuf kültürü zayıf ve güdük teknokratlar yetiştirmeyiniz. Saydığım on konuda güdük kültürlü olanlar Türkiye'yi yüceltemez, İslam'a gereği gibi hizmet edemez.

  Kaynak: Mehmed Şevked Eygi

 

YORUMLAR (0)