Muzaffer Ozak

Muzaffer Ozak

Türk, Vâiz, Sahaf, Halvetî-Cerrâhî Şeyhi Muzaffer Ozak.. Muzaffer Ozak kimdir? İşte Muzaffer Ozak'ın biyografisi

2017-11-22 21:48:12

Muzaffer Ozak, 1916 yılında İstanbul Karagümrük'de doğdu.

İlk eğitimini babasının medrese arkadaşı Abdurrahman Sâmî Saruhânî'den aldı. Muzaffer efendi, on sekiz yaşındayken şeyhini ve hocasını kaybetti. Sonrasında Fatih Camii baş imamı Mehmed Rasim Efendi'den Kur'ân-ı Kerîm ve tecvid, Gümülcineli Açıkbaş Mustafa Efendi'den Arapça dersleri aldı.

Nevşehirli Hacı Hayrullah, Âtıf Hoca, Dersiam Arnavut Hüsrev, Osman Şakir ve Sarıyer Müftüsü Hüseyin Hüsnü Efendi gibi şahıslardan tefsir, hadis ve fıkıh dersleri alırken, aynı zamanda Abdülhakim Arvâsî ve Şefîk Efendi gibi tasavvuf şeyhlerinin sohbetlerine katıldı.

Kefeli Camii imamı Şâkir Efendi'den sahaflık sanatını öğrenen Muzaffer Ozak, Beyazıt Camii'ne müezzin olarak tayin edildi. Buradaki görevinden sonra ise Vezneciler Camcı Ali Camii'ne tayin edildi.

Vezneciler Camii'nde imamlık yaptığı dönemde "ikinci Mürşidim" dediği Halvetî-Şabânî şeyhi Maraşlı Ahmed Tâhir Efendi'ye intisap etti. Orası yıkılınca ise Kapalı Çarşı Camii'ne tayin oldu.

Birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de, dervişleriyle birlikte yaptığı toplu zikirleriyle tanınmıştır. Yaşadığı dönemin dervişlerince "Efendi" sanıyla anılan Ozak, yazdığı ilahilerde "Aşkî" takma adını kullanmaktaydı.

Ozak ayrıca, Sahaflar Çarşısı'nda bir kitapçı dükkanı işletmekteydi ve günümüzde dahi "Sahaflar Şeyhi" olarak anılmaktadır.

ESERLERİ

İRŞÂD

ENVÂRÜ'L KULÛB

ZİYNETÜ'L KULÛB

AŞK YOLU VUSLAT TARÎKİ

HAZRET-İ MERYEM

SÔFİYE SOHBETLERİ