Murat Somer

Murat Somer

Türk akademisyen Murat Somer. Murat Somer kimdir? İşte Murat Somer'in biyografisi...

Murat Somer 1970 yılda İstanbul'da doğdu. 

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde eğitim hayatına  devam etti.  Üniversiteden mezun olduktan sonra da ekonomi alanında master ve politik ekonomi ve kamu politikaları alanında doktora derecelerini Los Angeles'da Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden aldı.

Araştırma ve makaleleri kitaplarda, kitap derlemelerinde, ve Comparative Political Studies, Democratization, The Middle East Journal,ve Third World Quarterly gibi uluslararası akademik çalışmalarda yayınlandı. Milada Dönüş: Ulus-Devletten Devlet-Ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç İkilemi adlı kitabı, sosyal bilimlerde 2015 Sedat Simavi Ödülüne layık bulundu. Türkiye basınının kapsamlı içerik analizi temelinde  "dindar ve laik elit değerleri" üzerine araştırmasıyla 2009'da   Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödülü kazandı.

Ayrıca Harvard Üniversitesi'ndeki Weatherhead Center for International Affairs'in bir asosiye üyesi olan Somer, çeşitli ziyaretçi görevler arasında, Demokrasi ve Kalkınma bursiyeri ünvanıyla 2010-11 yıllarında Princeton Üniversitesi'nde ve kıdemli araştırmacı olarak 2013 yılında Stockholm Üniversitesi'nde çalıştı.

Doçent Dr. Murat Somer, şu an Koç Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler alanında öğretim üyesi.

Uzmanlık alanları karşılaştırmalı siyaset ve politik ekonomi olan Somer'in araştırmaları dünyada ve Türkiye'de demokratikleşme, otoriter ve hibrit rejimler, sosyal ve siyasal kutuplaşma, etnik siyaset ve çatışmalar, dinsel ve laik siyaset biçimleri ve siyasal İslam, Kürt meselesi, ve Türkiye, Ortadoğu ve Doğu Avrupa siyasetleri konuları üzerineyken Somer Karşılaştırmalı Politika, Uluslararası Politik Ekonomi, 21. Yüzyılda Otoriterlik ve Demokrasi, ve Dünyada Din ve Laiklik üzerine lisans ve lisansüstü dersler veriyor