Modern kentin göstergesi bisikletli ulaşım

Avrupa kıtasında birçok ülke bisikletle ilgili ulusal stratejiler belirlemiş, eylem planları hazırlamıştır. Bu ülkeler arasında Finlandiya, İsveç, Avusturya, Almanya, İngiltere, İsviçre, İspanya, İtalya ve Hollanda’yı gösterebiliriz.

14.01.2020 15:03:23

Nüfus artışı, trafik sıkışıklığı, otopark sorunları, gürültü ve çevre   kirliliği bugün yaşadığımız şehirlerde karşı karşıya kaldığımız önemli tehditler. Yaşanabilir kent anlayışı artık çevre dostu uygulamalara, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Bu çerçevede Avrupa'da şehir  planlamalarında bisiklet kullanımını teşvik eden uygulamalar yer almaya başlamıştır.
Beden gücüyle hareket eden bisiklet yakıt kullanımını da gerektirmemektedir. Bu nedenle enerjiyi en etkin biçimde kullanan bisiklet hava ve gürültü kirliliği yaratmamaktadır. Bisiklet, kapladığı alan olarak da özellikle park etme açısından da avantaj  sağlamaktadır.
Avrupa kıtasında birçok ülke bisikletle ilgili ulusal stratejiler belirlemiş, eylem planları hazırlamıştır. Bu ülkeler arasında  Finlandiya, İsveç, Avusturya, Almanya, İngiltere, İsviçre, İspanya, İtalya ve Hollanda'yı gösterebiliriz.

avrupa bisiklet 004
Bu ülkelerde rol model olabilecek bazı şehir uygulamalarına bakarsak; İspanya'nın Sevilla   kentinde  2006-2009 yılları arasında yapılan çalışmalarla kentte bisiklet kullananların sayısı 8  kat artmıştır. Bu başarıda en büyük pay, uyguladıkları teşvik politikasıyla yerel yönetimler belediyeler olmuştur. Almanya'nın Münster şehrinde 1999 yılında tren ve metro istasyonlarının yakınlarına bisiklet parkları yapılarak bisiklet kullananlara kolaylık sağlanmış  ve bu uygulama ile bisiklet kullanımının yaygınlaşması sağlanmıştır.
İtalya'nın Ferrera kenti de bisiklet dostu kentler arasında. Ülke genelinde  yüzde  6  olan  bisiklet  kullanım  oranı, Ferrera'da uygulanan politika ve eylem  planlarıyla  yüzde  32'dir.  Bisikletçiler  şehri  olarak  da  nitelendirilen  Ferrera'da  uygulanan  yerel  yönetim  politikalarında şunlar yapılmıştır: 1995  yılında  “BiciCard”  projesi  başlatılmıştır.  Buna  göre  Ferrera  kentine  gelen  turistler  arabalarını  şehrin  girişinde  bırakacaklar  ve  kartla  bisiklet  kiralayacaklardır. Kartın kullanımını yaygınlaştırmak  amacıyla turistlere kentteki otel,  restoran, alışveriş merkezlerinde indirim kampanyası yapılmıştır.

avrupa bisiklet 001

1996'da şehir merkezinde yerel yönetim  tarafından  bisiklet  danışma  ofisi  “Bike  Office”  kurulmuştur.  1997-2002  yılları  arasında  bisikletler  için  park hizmetleri, bisiklet taksi “Bicitaxi”, bisiklet otobüs “BiciBus, bisiklet hırsızlığını önlemeye yönelik uygulamalar ortaya konmuştur. 1998'de   yapılan   “Biciplan” çerçevesinde ulaşım master planına  bisiklet  de  entegre  edilmiş  ve  bunun  yaygınlaştırılması için de haftada 1 gün  belediye  başkanı  ve  danışmanları  işe  bisikletle  gitmiştir.  2004 yılında Ferrera'nın öncülüğünde İtalya'nın 37 kentinde “Public Bicycle” eylem  planıyla  bisiklet  kiralama  kartı  hizmete  girmiş  ve  diğer  ulaşım  noktalarının   yakınlarında   bisiklet   kiralama hizmetleri sunulmuştur. 2005'te “Ricicletta”  projesiyle  eski ve  kullanılmayan bisikletlerin yerel yönetimlere teslim  edilerek  yenilenmesi  ve  tekrar  kullanılması planlanmıştır.

avrupa bisiklet 002
Bisiklet denilince Hollanda akla gelir. Yüzde 26 ile Avrupa Birliği ülkelerinde en çok bisiklet kullanma oranına sahip Hollanda  ise  bisiklete  yönelik  altyapı  hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, bisikletin  toplu  taşıma  sistemine  entegre  edilmesi,  sadece  şehir  içinde  değil  bölgeler  arasında  da  bisikletin  kullanılması   için   bisiklet   yollarının   oluşturulması, yerel yönetimlerin ulaşım, çevre ve fen işlerinde bisiklet kullananları   düşünerek faaliyetlerini gerçekleştirmesi, bisiklet kullanımı ve güvenliğine yönelik eğitim faaliyetleri ve  yerel  yönetimlerin  eğitim kurumlarıyla işbirliği yapması uygulanan bisiklet politikaları arasındadır. Yine Hollanda'nın Utrecht kentinde araçlardan alınan parklanma   ücretinin yüzde 5'i bisikletlere hizmet için kesiliyor. Bu kesintiler ve belediye bütçelerinden ayrılan paylarla bisiklet yolları yapılıyor, bisiklet kiralama sistemleri geliştiriliyor ve   hırsızlığa   karşı önlemler alınıyor. Öte yandan Hollanda'nın ve demiryollarının  merkezi kabul edilen Utrecht'te dünyanın en  büyük  bisiklet  parkı  hayata  geçirilmiştir. Parkın kapasitesi 12 bin  500  bisiklettir.

avrupa bisiklet 003
Ülkemizdeki şehirlerde yaşanan ulaşım sorunları karayollarının ön planda olmasından  ve halkın otomobil kullanımına çok fazla yönelmesinden kaynaklanmaktadır. Bisiklet,   Avrupa'da önemli kullanım oranlarına ulaşsa da Türkiye'de henüz istenilen seviyeye  gelememiştir. Bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetler    düzenlenmesi gerekmektedir. Türkiye'deki kentiçi ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece  sınırlıdır. Türkiye'de bisiklet kullanma kültürünün en eski ve yaygın olduğu kent ise Konya'dır. Bisiklet  artık daha yaşanabilir daha sağlıklı kentler için bir ulaşım aracı olarak görülmeli,  tercih  edilmeli,  bir  hayat  tarzı  olarak  benimsenmelidir.  Dünyada ve Avrupa'da olduğu gibi bu konuda  halkı  bilinçlendirme  faaliyetlerinin yanı sıra başta yerel yönetimler olmak  üzere  kentin  tüm  dinamikleri  koordineli çalışmalar yürütmelidir.

YORUMLAR (0)