Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey

Türk tarihinin kara lekelerinden birisi de Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in şehit edilmesidir...Döneminde önemli görevler alan Kemal Bey ile ilgili seminer ve anma toplantıları da yıldan yıla yapılıyor....

13.05.2020 15:04:20
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, 1884 yılında Beyrut'ta doğdu. Antalya ve İzmir liselerinde okudu. Mülkiye'den pekiyi derece ile mezun oldu. 1908 yılında Beyrut Vilayeti Maiyet Memurluğuna dahil oldu.
 
Kemal Bey, 1909 yılında 12 Adalar Valiliği (Cezair-i Bahri Sefid) maiyet memurluğunda stajını bitirip kaymakam oldu. Aynı dönemde bir yıl Rodos İdadisi'nde Türkçe ve Sosyal Bilimler öğretmenliği yaptı. 18 Aralık 1911'de asıl mesleğine dönerek sırasıyla Doyran, 1912'de Gebze, 1913'de Karamürsel ve 1915'de Boğazlıyan Kaymakamı oldu. 
 
Kemal Bey, 20 Ağustos 1915-9 Ekim 1915 tarihleri arasında Yozgat Sancağı Mutasarrıfı Vekilliğinde bulundu. Nisan 1916'da Batraski–Şam Kazası Kaymakamlığına, 26 Ekim 1916 İzmit Sancağı Muhacirin Müdürlüğüne atandı. 
 
13 Haziran 1917 tarihinde Boğazlıyan Kaymakamlığı görevinde bulundu. Bu sırada tehcir sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliği İdare Kurulunun kararıyla görevinden azledildi. 
 
Konya'da yargılandı. İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla aklandı ve azil kararı kaldırıldı. Tarım Müfettişi olarak görevlendirildi. 
 
Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin kararıyla yargılanmak üzere 7 Ocak 1919 tarihinde gözaltına alındı. 30 Ocak 1919'da İstanbul'a getirildi. 
 
Birinci Dünya Savaşı sırasında iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Hükümeti'nden sonra Hürriyet ve İtilaf Partisi iktidara geldi. İşbirlikçi Hürriyet ve İtilaf Partisi, Ermeni ayrılıkçılara ve onlarla bir olan Batılı devletlere yaranmak için kararlar aldı. 
 
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey böyle bir tertibin kurbanı olarak, Mustafa Paşa'nın başkanlığındaki Harp Divanı'nda yargılandı. 
 
Kemal Bey, hiç bir inandırıcılığı olmayan bu düzmece mahkemenin usulsüz kararıyla 10 Nisan 1919 tarihinde akşam üstü saat: 17.20'de Beyazıt Meydanı'nda idam edildi. 14 Ekim 1922 tarihinde ise, Bakanlar Kurulu Kararıyla 'Milli Şehit' ilan edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)